Hopp til innhold

Flere pasienter er ekstremt overvektige – sykehus må kjøpe spesialutstyr

TRONDHEIM (NRK): Norske sykehus ruster seg for å ta imot pasienter det stadig blir flere av: Dem på rundt 300 kilo.

Spesialstol for overvektige pasienter ved St. Olavs hospital

SPESIALSTOL: Denne stolen er tilpasset pasienter med ekstrem overvekt. – Det har hendt at flere pasienter har trengt spesialutstyret samtidig, forklarer spesialfysioterapeut Brynjar Melum. Her med avdelingssjef Trude Småvik og seksjonsleder Astrid Grøntvedt på hovedintensiven ved St. Olav.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Tre sykepleiere fra intensivavdelingen ved St. Olavs hospital kommer gjennom sykehuskorridoren med en seng det foreløpig finnes få av i Norge. Den er bredere og kraftigere, med en liten motor.

Sengen er ikke så bred som den kan bli, men slått inn på begge sider for å komme gjennom dørene.

I fjor vår innså ansatte ved hovedintensiven at de måtte ta grep for å håndtere pasienter på 250–300 kilo.

– Vi trengte spesialutstyr for å sikre sykepleiernes helse, men ikke minst for å ivareta verdigheten til pasientene. Det oppleves uverdig ikke å få plass i sykesengen. Det handler om å gi et likeverdig behandlingstilbud, sier avdelingssjef Trude Småvik.

Seng til en halv million kroner

Etter et års arbeid har de nå investert i to spesialsenger og én spesialstol.

Sengen, som er beregnet for pasienter på inntil 454 kilo, har mange muligheter:

  • Kan vinkles slik at sykepleierne enklere får endret pasientens liggestilling.
  • Kan gjøres smalere ved transport.
  • Har styringshjul under.
  • Har motor, gass og brems til transport.

Spesialstolen er beregnet for pasienter opp mot 300 kilo. Den kan senkes til seng og heves slik at pasienten kan stå.

Stolen koster 300.000 kroner, sengen 500.000.

Spesialseng for fedmepasienter

FOR DE STØRSTE: For å ivareta sikkerheten til både sykepleiere og pasienter, har St. Olavs hospital investert i blant annet to senger til en halv million kroner per stykk.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ifølge Småvik har imidlertid ikke pengene vært begrensningen.

– Sykehusledelsen har utelukkende støttet oss. De vil ivareta pasientkategorien like mye som oss. Problemet er å finne godkjent utstyr for bruk i Norge. Utstyret kommer fra USA, hvor overvektsproblematikken har vart mye lenger.

Ambulansetjenesten i Norge har også tatt grep for å håndtere overvektige pasienter, med spesialbygde ambulanser.

Flere veier 250–300 kilo

Fedmeproblematikken har utviklet seg så raskt at det har vært krevende å henge med. I tillegg til utstyrsmangel ved sykehusene, opererer lærebøkene på sykepleierutdanningene fortsatt med at gjennomsnittspasienten veier 75 kilo.

– Gjennomsnittspasienten blir stadig tyngre. Oftere og oftere vi er på grensa til å kunne ha dem i standardseng. Samtidig er flere 250–300 kilo, sier spesialfysioterapeut ved St. Olav, Brynjar Melum.

Problematikken kan ses på i sammenheng med tilstanden generelt i befolkningen. På slutten av 60-tallet hadde cirka 6 prosent av voksne nordmenn fedme.

Nå regnes 21 prosent kvinner og 25 prosent menn som fete, viser blant annet Tromsøundersøkelsen fra 2016.

Trenger mer spesialutstyr

– De største pasientene fyller hele sengen, forklarer intensivsykepleier Karoline Myklebost, mens hun demonstrerer dens finurligheter.

Spesialseng for fedmepasienter, Tone Mari Antonsen, Karoline Myklebost, Trude Småvik

TRENGER MER: Intensivsykepleierne Tone Mari Antonsen (f.v.) og Karoline Myklebost og avdelingssjef Trude Småvik ønsker seg mer spesialutstyr beregnet for de tyngste pasientene.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Jeg er superglad for at vi har fått den. Jeg skåner meg selv, fordi jeg kan ha ryggen i bedre posisjon og holde ut lenger.

Intensivsykepleieren har tidligere vært sykemeldt på grunn av ryggproblemer, noe hun ikke er alene om blant norske sykepleiere.

I 2016 var nesten én av 10 langtidssykemeldt grunnet muskel- og skjelettdiagnose, viser en rapport Statens arbeidsmiljøinstitutt snart publiserer.

Dette er blant årsakene til at spesialfysioterapeut Melum ønsker mer spesialutstyr.

– Vi håper på mer av det vi allerede har, i tillegg til dostol og utstyr som hjelper de tyngste å stå.

Han har snakket med flere andre sykehus som er i gang med å skaffe spesialutstyr for den voksende pasientgruppen.

– De erfarer det samme som oss: at dette er et økende problem.