Hopp til innhold

Spiller Svarte-Per om Rock City

I dag tilbakeviser to tidligere styreledere i Rock City at de skal ha sovet i timen. Det skjer dagen etter at revisorrapporten viser at Rock City har tapt hele egenkapitalen, og dessuten skylder 10,2 millioner kroner.

Bjørg Tørresdal og Terje Adde har begge vært styreledere i Rock City.

Bjørg Tørresdal og Terje Adde har begge vært styreledere i Rock City. Begge sier de har vært tydelige på å varsle eierne av Rock City og Namsos kommune.

Foto: Montasje: Arne Kristian Gansmo / NRK

Rock City

Rock City skulle være et smykke for Namsos. Nå har det blitt en skamplett.

Foto: Espen Sandmo/NRK
Rapport Rock City

Revisorselskapet Price Waterhouse Coopers rapport slakter den økonomiske styringa av Rock City. Konkusjonen er at Rock City har tapt hele egenkapitalen, og skylder 10,2 millioner kroner.

Foto: NRK

Onsdag sendte kultursjef i Namsos og fødselshjelper for Rock City Terje Adde ut en e-post til alle kommunestyremedlemmene i Namsos.

Det skjer dagen før de skal behandle et mistillitsforslag mot rådmannen etter Rock City-skandalen.

Adde er provosert over at flere på forskjellige måter har prøvd å skape et bilde av at han ikke har orientert sine overordnede om saken.

Addes e-post er skrevet i samråd med advokat Carl Inge Rotmo ved i LOs juridiske kontor region Midt-Norge. Det er også Rotmo som svarer på NRKs spørsmål om Addes rolle i Rock City-skandalen.

Ønsker å redegjøre for sin rolle

Rotmo sier e-posten kommer som et direkte resultat av rapporter og mediedekning som knytter Terje Addes til den famøse saksgangen.

- Når man i ettertid skal finne ut hvor det gikk galt så må de personene som blir trukket i dette holdes ansvarlig kun for de tidsperioder de faktisk hadde innflytelse over prosjektet, innleder advokat Carl Inge Rotmo.

Rotmo begrunner e-posten med at det er nødvendig å informere om Terje Addes befatning fram til Adde trakk seg fra styret i november 2009.

- Terje Adde varslet rådmannen om at han ikke ville ha noe mer å gjøre med prosjektet i januar 2010.

Endret seg etter Addes avgang

Leieavtalen med utbyggerne ble inngått 4. mars 2009. Terje Adde tok over som styreleder for Rock City fem måneder før han trakk seg fullt og helt fra styret 13. november 2009.

Ifølge Terje Addes e-post tok Rock City-prosjektet en helt annen vending etter at Adde gikk ut av prosjektet.

- Det ble et helt annet prosjekt, sier Addes advokat Rotmo.

- Rammebetingelsene og prosjektbeskrivelsene fra Addes tid hadde en nøktern utforming når det gjelder bygningsmasse og personalia. Etter Addes avgang tok prosjektet en helt annen dreining.

Kan dokumentere varsling

- Adde ville dokumentere at han lojalt har varslet oppover i systemet til rådmann og ordfører. Han redegjorde for en alvorlig situasjon og påpekte en grunnleggende uenighet i premissene om hva utbygger skulle levere.

Terje Adde viser til e-poster fra 2009 som han mener viser at han ord for ord advarte at Rock City var på kollisjonskurs med utbygger. Adde skal ha varslet sine overordnede omgående om at hele prosjektet med ett var satt i fare.

De omtalte e-postene var onsdag kveld ikke gjort tilgjengelig for pressen.

Også Tørresdal varslet

Terje Adde er ikke den eneste som påstår han varslet eierne og Namsos kommune om det økonomiske uføret Rock City var på full fart inn i.

Tidligere stortingsrepresentant og styreleder Bjørg Tørresdal sier i et radiointervju med NRK at hun sent på våren 2010 varslet om den kostbare leieavtalen som dukket opp da hun skulle rydde opp i rotet.

- Jeg oppdaget at det var inngått en leiekontrakt som jeg ikke kjente til. Den var inngått før jeg kom inn som styreleder. Den var ikke styrebehandlet, sier Tørresdal, som satt i styret i Rock City i lang tid.

Satte prosjektet i fare

Tørresdal etterfulgte Adde som styreleder og satt et halvt år fram til våren 2010.

- Den leiekontrakten vi fant var veldig omfattende og kostbar, og ville føre til store økonomiske utfordringer i forbindelse med ferdigstillelse av byget.

- Jeg så det som min oppgave å informere eierne og kommunen og styret i Rock City om leieavtalen sent på høsten 2009 og våren 2010.

Det første hun foretok seg som styreleder var å avslutte kostbare avtaler for Rock City.

- Det gjaldt blant annet noen kostbare sponsoravtaler. Det var få gode rutiner i selskapet.

Ikke lenger bærekraft

Bjørg Tørresdal er overfor NRK tydelig på at hun informerte om alvoret og omfanget av avtalen.

- Jeg sa det ikke lenger var økonomisk bæreevne i Rock City ut fra det man visste om økonomien på det tidspunktet.

- Jeg brukte tid på å fortelle at vi måtte endre planene fordi det ikke var bærekraft i økonomien, sier Tørresdal til NRK.

Rock City

Siste ord er neppe sagt om hva som gikk galt i Rock City.

Foto: Espen Sandmo/NRK