Beslagla elleve ulovlige laksegarn på ei helg

På én tur fant Statens Naturoppsyn like mange ulovlige fiskegarn som i løpet av hele fjoråret på Namdalskysten.

Ulovlige garn beslaglagt av Statens Naturoppsyn

Flere hundre meter ulovlig garn er satt langs kysten av Namdal fra Namsos til Flatanger i løpet av pinsehelga. Statens Naturoppsyn er overrasket over omfanget.

Foto: Kjartan Trana

– I fjor hadde vi en runde uti her hvor vi konkluderte med at vi hadde blitt lovlydige, men det tror jeg vi blir nødt til å trekke tilbake for i år var det et helt annet bilde, sier Anders Voss Thingnes i Statens Naturoppsyn.

Statens Naturoppsyn kontrollerte Namdalskysten i pinsa. Til sammen ble elleve ulovlige garn funnet bare mellom Namsos og Flatanger. Det syns Statens Naturoppsyn er veldig mye på ei helg.

– Nå har vi tatt omtrent dobbelt så mye på én oppsynstur som vi hadde på hele fjoråret. Så her har folk latt seg friste av godværet og stort lakseinnsig, sier Voss Thingnes.

 Anders Voss Thingnes i Statens Naturoppsyn.

Statens Naturoppsyn (SNO) trodde folk langs Namdalskysten var blitt mer lovlydige etter kontrollene langs kysten i fjor, men kontrollen i pinsa viste noe helt annet, sier Anders Voss Thingnes i SNO.

Foto: Kjartan Trana

Godt gjemte garn

Flere av de ulovlige garnene var godt gjemt. Det ene oppdaget ikke mannskapet fra Statens Naturoppsyn før de kjørte over det og satte det fast i propellen.

– Det er godt skjulte garn, sier Voss Thingnes.

 Anders Voss Thingnes i Statens Naturoppsyn.

Mange av de ulovlige fiskegarnene er godt gjemt. Her dras ulovlig garn opp og beslaglegges. Én person blir anmeldt etter funnene i helga.

Foto: Statens Naturoppsyn

Til sammen utgjør de 11 garnene mange hundre meter ulovlig satt fiskegarn.

Villaksen er i fokus på mange måter, det er godt fiske i elvene, men der fiskes det med strenge reguleringer.

Oppdrettsbransjen bruker milliarder av kroner for å bekjempe lakselus for å ta vare på vill laks og ørret som er gamle arter i norsk natur.

Allikevel velger altså folk å sette sine ulovlige garn i sjøen.

– Jeg er overrasket og litt skuffet. Overrasket fordi dette er ulovlig fiske – nå er det bare kilenot som er lovlig i sjøen på kysten – og skuffet fordi vi bruker store ressurser på å berge disse villaksbestandene, sier fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Anton Rikstad.

Laks fisket i Namsen

Fisket i elver er strengt regulert. Statens Naturoppsyn mener det er feil at det skal foregå ulovlig fiske på siden av systemene som er iverksatt for å bevare laks og ørret.

Foto: Kjartan Trana

Varsler flere kontroller

– Dette er et fiske som ikke er regulert. Vi kjenner ikke omfanget av det. Det blir brukt enorme summer på å ta vare på villaksen. Vi kan ikke ha et fiske på siden som er helt utkoblet fra det systemet, sier Voss Thingnes.

– Hva gjør dere nå?

– Nå blir det intensivert oppsyn resten av sommeren sammen med Kystvakt og Fiskeridirektoratet, sier Voss Thingnes.

En person vil bli anmeldt etter oppsynsrunden i pinsa.

Ulovlige garn beslaglagt av Statens Naturoppsyn

Ett av de 11 beslaglagte garnene som ble funnet mellom Namsos og Flatanger i løpet av pinsehelga.

Foto: Kjartan Trana