Hopp til innhold

Et nytt fylke ønsker velkommen

Nå er det bare dager igjen til Nord- og Sør-Trøndelag fylker er historie. Veien mot sammenslåing har til dels vært kronglete.

Trøndelag fylke

Du ønskes velkommen til Trøndelag på norsk, samisk og med det aktuelle kommunevåpen.

Foto: Mesta

Trøndelag ble først splitta i 1804, da danskekongen Christian den 7. delte opp daværende Trondhjems amt.

213 år gammel historie går mot slutten

Oppdelingen i Nordre og Søndre Trondhjems amt har bestått helt fram til 1. januar 2018, bare med den forskjell at amtene i 1919 fikk navnene Sør- og Nord-Trøndelag fylke.

27. april 2016 møttes de to fylkestingene på Stiklestad for å stemme, hver for seg, om de skulle arbeide videre med sammenslåingsprosessen, eller ikke. Sørtrønderne holdt til i ett møterom, nordtrønderne i ett annet.

Vedtakene ble historiske, til tross for at nordtrønderne hadde en del motstandere til sammenslåing på dette tidspunkt, blant annet i Senterpartiet og SV.

Sørtrønderne var mer positive. Resultatet var likevel klart, de to fylkene søkte om sammenslåing, noe Stortinget sa ja til 8. juni 2016.

Nord-Trøndelag fylkesting 27. april 2016

Nord-Trøndelag Sp og Nord-Trøndelag SV var i utgangspunktet kritiske til et samla Trøndelag.

Foto: NTFK/printscreen

Snudde over natta

Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik uttalte under det første møtet på Stiklestad stor glede.

– Det som hører sammen, vokser sammen, sa Sandvik fra talerstolen til jubel fra den sørtrønderske forsamlingen i 2016.

Etter at sammenslåingen var et faktum snudde også de kritiske røstene i Nord-Trøndelag. Siden vedtaket ble vedtatt har representanter fra de to fylkestingene jobbet sammen i fellesnemnd og arbeidsutvalg. To tidligere administrasjoner har fått felles ledelse og mange valg er tatt for å stake ut en felles trøndersk identitet.

Nytt fylkesordførerkjede Trøndelag

Det nye fylkesordførerkjedet er en symbolsk sammensmelting av de to gamle. Skjoldet er en moderne variant av det gamle nordtrønderske, kjedet er en kopi av det gamle sørtrønderske.

Foto: Trøndelag fylkeskommune

– Ferdig med ei bok og åpner ei ny

Bondehøvdingen Tomas Iver Hallem (Sp) fra Verdal gleder seg til å være med å skrive ny, trøndersk historie.

– Jeg blir ikke trist, men man føler jo litt vemod, sier Hallem.

Han har vært fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, og er med NRK for å se på de gamle skiltene Statens vegvesen har skrudd ned.

Han bestiller ett av skiltene for å ta med til Fylkets hus i Steinkjer. De gamle skiltene har affeksjonsverdi og gir gode minner for Senterparti-politikeren.

–Men så tenker jeg at vi er ferdig med ei bok, og den boka for Nord-Trøndelag fylke har vært viktig. Neste år åpner vi ei ny bok, og det skal bli spennende å få være med å prege noen av kapitlene der de første årene, sier Hallem.

Tomas Iver Hallem

Vi er inne i en historisk tid, vi går fra to fylker til ett fylke, og vi er i gang med det praktiske som er å skilte om og vise hvilket fylke man kommer inn ifra 1.1.2018, sier Tomas Iver Hallem, Senterpartiet.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Kongen av Trøndelag

14 år etter at Tore O. Sandvik første gang lanserte tanken om et samla Trøndelag ble han valgt til fylkesordfører.

Hans argeste konkurrent til jobben var Ap-kollega i nordfylket, Anne Marit Mevassvik.

– Det som er nytt er at vi skal fatte vedtak for hele Trøndelag. Det er et stort område. Like stort som Sveits, sier Sandvik. Han ser fram til å begynne med det han kaller for ei arbeidsøkt.

Tore O Sandvik

Tore O. Sandvik er fra 1.1.18 fylkesordfører i Trøndelag fylke.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Administrasjonsbyen Steinkjer

Steinkjer har fått rollen som administrasjonsby i nye Trøndelag. Den administrative ledelsen skal ha tilhold i Bygdenes By, mens de politiske lederne skal sitte i Trondheim.

Mange tidligere nordtrøndere er usikre på om denne maktbalansen kommer til å vare evig.

– Det er viktig å styrke Steinkjer som administrasjonsby. I tillegg skal vi passe på hele Trøndelag, sier Tore O. Sandvik.