NRK Meny
Normal

Følg dagens historiske møte direkte

I dag samles fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag til felles fylkesting på Stiklestad. Vi sender direkte fra det historiske møtet fra klokka 13.

Nord-Trøndelag fylkesting 27. april 2016

Fylkestinget i Nord-Trøndelag før den historiske avstemningen på Stiklestad.

Foto: NTFK/printscreen

Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner er tilstede under det historiske møtet på Stiklestad i dag.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NPK

Etter mange måneder med diskusjoner, møter og folkemøter, er det endelig klart for at fylkestingene i de to fylkene møtes.

I dag vedtas det at Sør- og Nord-Trøndelag skal slutte å eksisterere, og at det fra og med 1. januar 2018 bare skal være ett Trøndelag.

– Jeg vil først og fremst gratulere fylkespolitikerne i Trøndelag med et godt lederskap i denne saken. Nå vil dette bli en sterk og slagkraftig region, sa Jan Tore Sanner (H) til NRK før dagens møter på Stiklestad.

Dette skjer i dag

Det vil bli politikertungt på Stiklestad i dag. Fra klokka 10 samles fylkestingene i hvert fylke til egne møter hvor de tar en siste runde om de skal gå inn for å slå sammen fylkene.

Deretter, klokka 1330, har Kommunal- og Moderniseringsdepartementet innkalt til et felles fylkestingmøte. Der blir det, etter all sannsynlighet, bestemt at de to fylkene legges ned fra og med 2018 og at Trøndelag blir én region.

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik på fylkestingmøte på Stiklestad

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik leder sitt fylkesting på Stiklestad i dag.

Foto: NRK
Nord-Trøndelag fylkesting 27. april 2016

Fylkestinget i Nord-Trøndelag før den historiske avstemningen på Stiklestad.

Foto: NTFK/printscreen

Historisk dag

Dagens vedtak er et resultat av harde politiske forhandlinger. I Sør-Trøndelag har ikke diskusjonen vært så stor siden engasjementet rundt sammenslåingen har vært liten.

I Nord-Trøndelag har debatten derimot vært langt mer høylytt. Der har man blant annet vært redd for at Steinkjer vil miste statlige arbeidsplasser og at Trondheim vil bli for mektig i den nye regionen.

For å få sammenslåingen i havn har man derfor vært nødt til å gå inn for en delt løsning. Det vil si at fylkesordføreren og den politiske ledelsen skal sitte i Trondheim, men at fylkesrådmann og resten av den fylkeskommunale administrasjonen skal sitte i Steinkjer.

I tillegg plassereres Fylkesmannen i Steinkjer.

Dermed ligger nå alt klart for at Trøndelag igjen skal bli samlet for første gang siden Trondhjems amt ble delt i Søndre- og Nordre Trondhjems amt 24. september 1804.

Vi sendte også direkte fra forberedelsene til dagens nett-sending på våre facebook-sider. Her kan du sjekke ut den sendinga

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
I over 80 år har Hugos tivoli fra Levanger holdt på. I sommer har en 25-åring overtatt som leder i familiebedriften.