Professor tror makta havner i Trondheim

Professor Hilde Gunn Slottemo tror makta etter hvert vil forskyves til Trondheim, selv om fylkesmannen nå skal sitte i Steinkjer. I dag åpnet fylkesordfører Tore O Sandvik og fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik sine aller siste separate fylkesting

Fylkesordfører Tore O Sandvik

Tore O Sandvik åpnet sitt aller siste fylkesting i Sør-Trøndelag i dag. Fra nyttår skal han lede Trøndelag fylkeskommune.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

I dag samles sørtrønderske politikere i Trondheim, og nordtrønderske politikere i Steinkjer. Det er aller siste gang de har fylkesting hver for seg, men allerede torsdag blir det nytt fylkesting for hele Trøndelag.

Økonomi

Hilde Gunn Slottemo er professor i samfunnsfag ved lærerutdanninga ved Nord Universitet i Levanger, og tror økonomien blir viktig for hvor fornøyd trønderne vil bli med sammenslåingen.

Hilde Gunn Slottemo

Hilde Gunn Slottemo tror makta i Trøndelag siger mot Trondheim.

Foto: Julie Haugen Egge / NRK

– Konfliktene vil lettere blusse opp hvis økonomien blir dårligere. Særlig i Nord-Trøndelag vil man nok merke det. Der har fylkeskommunen gitt et godt velferdstilbud med penger fra Nord-Trøndelag E-verk, som nå er overtatt av kommunene, sier Slottemo.

I Nord-Trøndelag var det mye motstand mot sammenslåingen, og et sterkt krav om folkeavstemning ble avvist. Slottemo tror skepsisen nå er borte.

Oppsplitting

– Ja, da vedtaket ble fattet, var nok folk innstilt på å se framover. Men allerede nå ser vi oppsplitting i Nord-Trøndelag der Verdal og Levanger orienterer seg sørover, namdalingene nordover, mens Steinkjer og Inderøy er i en midtposisjon, sier professoren.

Fra nyttår skal fylkesadministrasjonen ligge i Steinkjer, mens politikerne holder til i Trondheim. Den maktbalansen kan bli vanskelig å videreføre, tror Slottemo.

– Ja, om noen år tror jeg makta siger sørover mot Trondheim. Det skal godt politisk håndverk til for å opprettholde den ordningen vi har nå. Vi ser det samme i foreninger og organisasjoner som slår seg sammen. Hovedkontorene havner i Trondheim, og i Nord-Trøndelag legges det ned. Dette kan føre til frustrasjon blant folk i Nord-Trøndelag, mener hun.

Anne Marit Mevassvik

Anne Marit Mevassvik på talerstolen under det aller siste fylkestinget i Nord-Trøndelag.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Aller siste fylkesting

Under onsdagens fylkesting i Steinkjer markerte fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik at det var det aller siste fylkestinget i Nord-Trøndelag.

– Vi har samlet Trøndelag nettopp for å stå bedre rustet til å ta tak i utfordringene og for å få større innflytelse. Trønderbanen og Meråkerbanen må moderniseres og vi må finne en tilnærming og en ny innfallsvinkel til denne saken som gjør oss interessant og relevant i hovedstaden, sa Mevassvik fra talerstolen.

Hun er også opptatt av å styrke samarbeidet østover.

– Jeg ønsker et tettere samarbeid mellom Jämtland og Trøndelag. Et mulig neste steg er å etablere en europeisk region, sammen med våre svenske venner, et såkalt europeisk territorielt samarbeid, EGTS. På den måten kan vi få tilgang til virkemidler som er nødvendig for å ta ansvar for egen utvikling, også på samferdselsområdet.

– For på den andre siden av grensen er de svært ivrige etter å komme videre både med elektrifiseringen og en felles europeisk region, mener Mevassvik.

Kulturpris 2017

Saemien Sijte fikk den aller siste kulturprisen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Foto: Tariq Alisubh / NRK