Skeptisk til mer brostein i Trondheim

Om det skal være asfalt eller brostein i gater og veiter i Trondheim har blitt gjenstand for mye diskusjon den siste tiden. Både på Bakklandet og innenfor elveslyngen har planen om bruk av brostein fått Norges Handikapforbund til å reagere.

Løs brostein

Mer brostein i Trondheim skaper problemer for handikappede.

Foto: Ida Brabrand / NRK

– For personer som bruker rullator eller rullestol, vil mange unngå brostein. Det rister mye og det kan framkalle spasmer for dem som har det. Det kan også ødelegge rullestoler og annet utstyr.

Det sier Kristian Lian i Norges Handikapforbund i Trøndelag.

Tre veiter skal oppgraderes i Trondheim, og valget har stått mellom asfalt og brostein. Lian er redd handikappede vil velge bort steder med brostein.

– De får flere omveier, og det er mange veiter i Trondheim som vi ønsker skal være så tilgjengelig som mulig, sier Lian.

Tar saken til formannskapet

Geirmund Lykke

Kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) er skeptisk til for mye brostein i Trondheim.

Foto: Morten Andersen / NRK

Kommunalråd i Kristelig Folkeparti i Trondheim, Geirmund Lykke, vil ha saken i Formannskapet i Trondheim.

– Jeg er opptatt av at veitene skal bidra til at Trondheim sentrum skal være et historisk sted. Men jeg syns det er krevende når alle veitene skal brolegges. Det brukes primært for myke trafikanter i alle aldre, og det er vanskelig for mange å komme fram på brosteinsgatene.

Han mener politikerne bør lytte til handikapforbundet.

– Universell tilgjengelighet i hele midtbyen er målet, så når handikapforbundet reagerer, er det verdt å lytte.

Jobber med en ny steintype

Likevel kan det se ut som det blir mer brostein i Trondheim. Handikapforbundet har blitt lovet at kommunen skal bruke en ny type stein som er flatere og ikke så humpete.

– Det blir spennende å se. Vi er villige til å prøve for å se om det funker, sier Kristian Lian.

Geirmund Lykke er også positiv til den ideen.

– Jeg syns det er flott at kommunens folk og handikapforbund kan jobbe fram gode løsninger, og jeg er spent på resultatet, sier Lykke.