Sjømatnæringen skapte for første gang verdier for over 100 milliarder kroner

De siste ti årene har norsk sjømatnæring doblet verdiskapingen. 2018 viste seg å bli et historisk år.

Mowi oppdrettslaks

STADIG VIKTIGERE: Norsk sjømatnæring blir viktigere og viktigere for norsk økonomi. I 2018 skapte hovednæringene vel 60 milliarder kroner. Tilknyttet næringsliv skapte 40 milliarder kroner. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Mowi / NPK

Verdiskapingen passerte 100 milliarder kroner. Det er rekord.

– Sjømatnæringen blir stadig viktigere for nasjonen. Fordi den skaper arbeidsplasser, og fordi det er en av få eksportnæringer som er i voldsom vekst i AS Norge, sier Vegar Johansen.

Han er administrerende direktør i Sintef Ocean. Sammen med Sintef Community står instituttet bak en fersk analyse av norsk sjømatnæring som ble sluppet mandag morgen.

Enorme ringvirkninger

Hvert år lager de rapport på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. Målet er å finne ut hva sjømatnæringen faktisk betyr for landet vårt.

I 2018-analysen er det særlig ett funn Johansen synes er svært gledelig.

Salmars havmerd i Frohavet

VOKSER: Veksten i verdiskaping har vært særlig sterk innen oppdrett av laks og ørret. Også sysselsettingen har vært jevnt stigende innen oppdrett, med 500 årsverk per år de siste fem årene. Her er Salmars havmerd utenfor Frøya i Trøndelag.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Ringvirkningene av sjømatnæringen er enorme. Det er godt nytt for dem som ikke står på merdkanten, er om bord i fiskebåten eller skjærer fiskefileter, sier Johansen.

Av de 100 milliarder kronene ble i overkant av 60 milliarder skapt direkte innen fiskeri og havbruk. De resterende 40 milliardene innen næringsliv som er knyttet til hovednæringene.

Det er flere årsaker til at sjømatnæringen og tilknyttet næringsliv har nådd milepælen. Men at produksjonen har økt er ikke en hovedårsak, forklarer Johansen.

– Det er prisen på det vi leverer som har vokst mest, blant annet på grunn av markedssituasjonen og en svak norsk valuta. Og at vi har gode produkter som er attraktive i den store verden.

Vegar Johansen

MERKEÅR: 2018 vil for alltid være et viktig år for norsk sjømatnæring, sier Vegar Johansen. – Nå er det viktig å se mot neste milepæl, og sørge for at næringen utvikler seg slik den skal.

Foto: Pressefoto

Fiskeriministeren: – Vi har ikke nådd målet

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) er krystallklar: Sjømatnæringen er og blir den aller viktigste næringen i Distrikts-Norge.

– Sjømatnæringen sørger for at det er nærbutikker, rørleggere, elektrikere, skoler og barnehager rundt i landet. Den vil være selve livsnerven for lokalsamfunnene i årene som kommer.

Nesvik kaller rekorden er fantastisk nyhet. Men understreker at det ikke er tid til å hvile.

– Vi skal ikke sette oss ned og si at vi har nådd målene. Jeg skal ha mer vekst og flere arbeidsplasser.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik i båt

VIKTIG FOR DISTRIKTENE: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) kaller sjømatnæringen den aller viktigste næringen for Distrikts-Norge. – Den sørger for at vi har lys i husene over hele landet, sier han.

Foto: Morten Andersen / NRK

Han er svært opptatt av at sjømatnæringen må vokse på en bærekraftig måte. Utviklingskonsesjoner er et av mange bidrag. De innebærer at virksomheter som finner innovative løsninger og deler dem med bransjen, får produsere mer fisk.

Når blir sjømat viktigere enn petroleum?

Sjømatnæringen har vokst med 11,7 prosent årlig fra 2015 til 2018. Det er den desidert største veksttakten i Norge. Nest best er petroleumsvirksomheten, med en vekst på 4,3 prosent.

Petroleumsnæringen bidrar klart mest til norsk økonomi. Slik vil det være i mange år fremover, fastslår fiskeriministeren.

– Hvor mange år tar det før sjømat er viktigere enn olje og gass?

– Det er umulig å si. Plutselig kan vi finne nye felt og andre metoder. Det viktigste for meg er at Norge som nasjon har flere bein å stå på. Selv om vi skal ha inntekter fra olje og gass i årtier fremover, vil produksjonen gå gradvis ned. Sjømatnæringen vil gå gradvis oppover, sier Nesvik.