NRK Meny
Normal

Bedre ambulansetjeneste med nettbrett

Nå skal ambulansepersonell bli enda mer effektive på jobb. De dropper penn og papir og satser på nettbrett i bilene.

Nå skal ambulansepersonell bli enda mer effektive på jobb. De dropper penn og papir og satser på nettbrett i bilene.

Ambulanse Midt-Norge har installert nettbrett i alle sine biler og målet er å bli mer effektive. Det er slutt på tiden med ambulansearbeidere som skriver sjekklister med penn og papir.

Vil bedre ambulansetjenesten

Nettbrett

Ambulansearbeiderne skal blant annet registrere hvor lang tid det tar fra en melding kommer inn til sentralen til bilen er på vei ut og når de er framme hos pasienten.

Foto: Eivind Aabakken / NRK
Sturla Hammer

Sturla Hammer er avdelingssjef i Ambulanse Midt-Norge avdeling Nord-Trøndelag.

Foto: Eivind Aabakken / NRK
Thomas Rørvik

Thomas Rørvik er stasjonssjef i Ambulanse Midt-Norge, Steinkjer og Levanger.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Etter et stort IKT-løft i Ambulanse Midt-Norge er nettbrett nå installert i alle deres ambulanser. Teknologiløftet skal hjelpe ambulansetjenesten med å sikre bedre beslutningsgrunnlag, samt oppfylle lovpålagte krav om rapportering av kvaliteten på tjenesten.

I praksis betyr dette at ansatte nå elektronisk via nettbrett eller PC registrerer data for hvert ambulanseoppdrag som utføres. De rapporterer om hva slags behandling og medisiner som er gitt, hentested, tidspunkter og hendelsesforløp, osv.

Sturla Hammer, avdelingssjef i Ambulanse Midt-Norge avdeling Nord-Trøndelag, har tro på at det nye systemet vil føre til en videreutvikling av ambulansetjenesten.

– Vi har fått et system som er godt utprøvd. Vi kan hente ut mange viktige opplysninger underveis, noe som vil føre til at vi kan bli mye bedre i den jobben vi gjør til daglig, sier han.

tidsbruk og avstander

Ambulansearbeiderne skal blant annet registrere hvor lang tid det tar fra en melding kommer inn til sentralen til bilen er på vei ut, når de er framme hos pasienten, hvor mange kilometer de kjører og hva oppdraget har gått ut på.

Alle kontroller av bilparken vil også skje via brett eller PC. Med et par enkle klikk, fylles sjekklisten ut på nettbrettet og sendes elektronisk inn til registrering. Her kan de også registrere hvor lang tid de bruker på oppdrag og hva oppdraget har gått ut på.

– Før brukte vi penn og papir. Da ble det også skrevet ned og satt inn i en perm, men det var litt tilfeldig om det ble tatt i bruk, sier Thomas Rørvik som er stasjonssjef i Ambulanse Midt-Norge, Steinkjer og Levanger.

Målet er å ta i bruk bilde og videooverføring


Det framtidige målet er å inkludere ambulansetjenesten i bruk av elektronisk pasientjournal og sikker bilde og videooverføring til sykehus og legevakt.

I mellomtiden er de ansatte klare på at den nye teknologien er en kjærkommen gave i en hektisk hverdag. Mye av rapporteringen foregår underveis i bilen, noe som letter arbeidet når de kommer tilbake.

– Nå er det veldig greit å få varsel, og vi kan sjekke ting etter hvert som det dukker opp, sier Rørvik.

Ambulanseutrykning

Mye av rapporteringen på nettbrettet foregår underveis i bilen, noe som letter arbeidet når de kommer tilbake.

Foto: Eivind Aabakken / NRK