Hopp til innhold

Her får sykehuset direktebilder av pasienten

En ny mobilapp gjør det mulig for ambulansearbeidere å kommunisere visuelt med legen på sykehuset.

Alarmen har gått, og ambulansen i Trondheim rykker ut på et nytt oppdrag. Som alltid er det viktig å danne seg et så godt bilde av situasjonen som mulig, så tidlig som mulig.

Det er et kjempefremskritt, sier seksjonsoverlege ved akuttmottaket på St. Olavs hospital, Torkild Skaar.

Videostrømmingen gjør at ambulansearbeiderne som er ute på oppdrag, kan bruke video for å snakke med en lege og få hjelp til å vurdere veien videre for pasienten.

– Å kunne få det visuelt gjør at vi kan sortere bedre og få en mye bedre flyt og logistikk på mottaket. Det er også en trygghet for de som er ute.

Appen som skal sende video på en sikker måte er utvikla av Stiftelsen Norsk Luftambulanse som skal teste den ut som et pilotprosjekt sammen med Helse Midt-Norge.

Les også Helseplattformen evaluert: Ansvarspulverisering og tillitsproblemer

Rachel Dille-Amdam ser på skjermbilde av helseplattformen

Frigjør ressurser

Ken Pettersen er prosjektleder i Helse Midt-Norge og ambulansearbeider. Han har stor tro på at prosjektet vil bedre pasientsikkerheten.

Dette kan bety at vi får mer korrekt destinasjon på pasienten, slik at hen blir kjørt direkte til rett hjelp. Det kan også være med å frigjøre ressurser når legen kan være med å gi beslutningsstøtte på hvor pasienten skal.

Seksjonsoverlege Skaar er enig.

– Vi ønsker i utgangspunktet at alle skal være trygge på at de får akuttbehandling og vurdering når det trengs. Men kan pasienter med mindre alvorlig hastegrad rutes om til et mer egnet tidspunkt vil det gi en gevinst til hele linja, sier han.

Pettersen forteller at dette verktøyet ikke vil brukes på de mest akutte tilfellene, men heller på de mindre akutte tilfellene hvor det skal gjøres mer vurderinger.

Les også Demens-syke Bente fikk ikke forsvarlig behandling på sykehjemmet

Bente og Helge

ambulanse4
Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ringer inn

Men hvordan fungerer egentlig videostrømmingen?

Løsningen som testes ut er en videreutvikling fra videostrømmingen AMK- og legesentralen har brukt med innringer tidligere. Det har hjulpet sentralene til å få et riktigere bilde på hva som har skjedd slik at de sender riktige ressurser til hendelsen. Nå vil samme løsning bli brukt for at ambulansepersonell kan kommunisere visuelt med legen og få en tryggere vurdering.

Ambulansearbeiderne ankommer stedet, gjennomfører rutiner og ringer inn til AMK sentralen for beslutningsstøtte.

ambulanse ankommer stedet

Illustrasjonsbilde.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Sentralen kobler ambulansearbeiderne opp til en egnet lege eller spesialist.

ambulanse7

Illustrasjonsbilde.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ambulansearbeideren filmer pasienten og gir de opplysningene han/hun har.

ambulanse ringer inn

Illustrasjonsbilde.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Legen gjør en vurdering på om pasienten skal tas med til sykehus, legevakt eller om det går fint å bli hjemme.

Ambulanse6

Illustrasjonsbilde.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Testfase

Det er enda tidlig, men aktørene ser foreløpig positivt på prosjektet. Nå skal ambulansearbeidere i Trøndelag og Møre og Romsdal inn i en testfase.

Hvis dette blir et system man kan stole på og som gir god bildeoverføring, så vil det være et supplement som gjør at vi kan være med som beslutningsstøtte fra sykehuset.

Det sier Skaar og legger til:

Jeg tenker at det er veldig viktig fordi det gir et nytt innblikk i den kliniske tilstanden til pasienten å se han fysisk selv.

Les også Tre kreftpasienter fikk forsinket behandling

St. Olavs hospital