Hopp til innhold

Vil forkaste tredelt foreldrepermisjon – politiker går mot eget parti

Fylkesordføreren i Trøndelag mener tredelt foreldrepermisjon må forkastes, selv om hans eget parti var med å sikret flertall i Stortinget tidligere i år.

Tore O Sandvik (Ap)

KRITISERER EGET PARTI: Tore O. Sandberg er fylkesordfører i Trøndelag. Han mener partiet er for opptatt av egen prestisje til å annullere tredelt foreldrepermisjon.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, mener at Stortinget har mistet grepet om virkeligheten med den nye tredelte foreldrepermisjonen de har vedtatt

– Pappapermisjonen er viktig og riktig. Men nå viser det seg at økt fedrepermisjon i liten grad påvirker likestillingen i arbeidslivet. Å frata mor muligheten for permisjon i åtte måneder etter fødsel, er i strid med Helsedirektoratets medisinske råd om amming, sier Sandvik til NRK.

– Nå må partiene, inkludert mitt eget Arbeiderparti, legge prestisjen til side og annullere tredelingen.

Nådde ikke målet om økt likestilling

Da fedrekvoten ble økt fra seks til ti uker i 2009, var forventningen at det skulle føre til mer likestilling i arbeidslivet.

Nå har Institutt for samfunnsforskning (ISF) undersøkt hva økt fedrekvote har betydd for mødre og fedres lønns- og karriereutvikling.

– Utvidelsen av fedrekvoten i 2009 førte ikke til mer likestilling i arbeidslivet, sier ISF-forsker, Kjersti Misje Østbakken.

– Rart å komme med dette nå

Guri Melby (V)

Venstre-politiker Guri Melby skjønner ikke hvorfor Tore O. Sandvik kommer med denne kritikken nå.

Venstre fikk gjennomslag for å innføre tredelt foreldrepermisjon i Jeløya-plattformen. Ordningen trådte i kraft 1. juli i år. Tanken bak en tredelt foreldrepermisjon er å gi familiene større frihet ved å la dem disponere 16 uker av permisjonen selv.

– Jeg synes det er litt spesielt at Tore O. Sandvik kommer med dette nå. I tillegg er det rart å bruke rapporten om likestilling som argument. Der ser vi jo tydelig at vi ennå ikke har nådd likestilling i arbeidslivet, og det er vel noe både jeg og Sandvik ønsker. Sånn sett så burde jo nesten pappapermisjonen ha vært utvida, sier Venstres Guri Melby til NRK.

Hun mener man må gi ordninga litt lengre tid for å se en effekt.

– Jeg er litt overraska over at det blir så mye oppstandelse. Jeg forstår at noen mødre kan tenke seg å være lenger hjemme etter en fødsel, men jeg mener tredelinga er god både for likestilling og valgfriheten, sier Venstre-politikeren.

Mener mor er viktigere enn far første leveår

Tore O. Sandvik mener det er stor forskjell på mor og far det første leveåret.

– Det er underlig at Stortinget faktisk nå forbeholder flere uker til far enn til mor etter fødsel, samt at maksimal tid for permisjon for mor er kortet ned. Det er genialt med pappapermisjon, men den bør utvides som et tillegg til samlet permisjon, ikke på bekostning av mammapermisjonen.

Sandvik har derimot sansen for forslaget om å gi mulighet for en fellesperiode på én måned rett etter fødsel.

Kari Henriksen

Kari Henriksen (Ap), sier det er legalt at Sandvik har et annet synspunkt i permisjonsspørsmålet.

Foto: Svein Sundsdal / NK

Det at han går imot eget parti er helt uproblematisk, mener partikollega Kari Henriksen. Hun er medlem i Kultur- og familiekomiteen på Stortinget.

– Det er ofte delte meninger i ulike saker i partiet, så det er helt legalt. Vi har fulgt opp partiprogrammet og landet på denne avgjørelsen, sier Henriksen.

– Må tenke på mor og barn

Anne Kjersti Myhrene Steffenak er nestleder i Helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund. Hun sier deres bekymring dreier seg om mor og barn.

– Vi ser jo dette fra et barns perspektiv, og da er det en gang slik at det er mor som ammer og mor som føder dette barnet. Det er viktig at de to får god tid til å bli kjent, og at ammingen kommer skikkelig på plass, sier hun.

– I tillegg trenger mor god tid til å få kroppen restituert etter en fødsel, og vi tenker det er viktig at man går ut i arbeidslivet med overskudd. Mammaen må ikke ha dårlig samvittighet med tanke på blant annet ammeprosessen.

Anbefalingen fra Helsedirektoratet er at man fullammer barnet i de første seks månedene, så lenge dette fungerer for mor og barn.

amming

Helsesøster Anne Kjersti Myhrene Steffenak, mener det er viktig å ta hensyn til mor og barn. Hun mener mor må få god tid til å få ammingen på plass. Og at den tidlige tilknytningen er veldig viktig.

Foto: Per Ingvar Rognes / NRK