Hopp til innhold

Ny rapport: – Lengre pappaperm har ikke økt likestilling

Da pappapermisjonen ble utvidet med fire uker, var likestilling et viktig argument. Nå viser en ny rapport at økningen ikke har hatt noen effekt på likestillingen i arbeidslivet.

Pappaperm

Hvor vellykket har økningen i pappapermisjon fra seks til ti uker vært? Ikke veldig, ifølge ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Da fedrekvoten ble økt fra seks til ti uker i 2009, var forventningen at det skulle føre til mer likestilling i arbeidslivet.

Nå har Institutt for samfunnsforskning (ISF) undersøkt hva økt fedrekvote har betydd for mødre og fedres lønns- og karriereutvikling.

– Utvidelsen av fedrekvoten i 2009 førte ikke til mer likestilling i arbeidslivet, sier ISF-forsker, Kjersti Misje Østbakken.

Forsker Kjersti Misje Østbakken

INGEN EFFEKT: Et viktig mål med fedrekvoten er å øke likestillingen, både på hjemmebane og i arbeidslivet, sier forsker i ISF, Kjersti Misje Østbakken.

Foto: Fotograf Carsten Muller

Klar forventning om økt likestilling

Endringen fra 2009 har gjort at fedre i gjennomsnitt er hjemme fire uker mer, akkurat like lenge som økningen av kvoten. Men den har hatt liten eller ingen effekt på kvinners sysselsetting, inntekt, arbeidstid eller karriereutvikling.

I undersøkelsen har ISF sett på par som fikk barn tre måneder før og tre måneder etter at reformen trådte i kraft. Til sammen har de analysert data for mer enn 18.000 par.

– Hvor realistisk er det å tro at fire uker økning i fedrekvoten vil ha stor påvirkning på likestilling i arbeidslivet?

– Det kan kanskje fremstå som litt optimistisk, men det var en betydelig økning. Man gikk fra å ha en ordning der man kunne ta en litt lang ferie til å få et betydelig avbrekk fra arbeid. Det var en veldig klar forventning om at dette skulle bidra til mer likestilling i arbeidslivet, sier Østbakken.

– Minst mulig risiko

Forskerne har også spurt fedrene hvordan de tar ut permisjonen sin. Ifølge Østbakken tar de ut permisjon på en måte som gjør at arbeidsgiveren ikke rammes, samt at de sørger for at risikoen for å bli erstattet i jobben er minst mulig.

– Vil du si at menn er mer strategiske i måten de tar ut permisjon på?

– De har en kortere permisjon, så de har kanskje litt andre muligheter til å tilpasse permisjonsuttaket etter jobben sin rett og slett, sier Østbakken.

Tredelt permisjon

Guri Melby fra Venstre er ikke overrasket over at man ikke kan se noen tydelig effekt ennå. Hun tror ikke at å øke fedrekvoten med fire uker var et radikalt nok grep for å få likestillingseffekt. I dag er imidlertid fedrekvoten økt til 15 uker.

Guri Melbye

OPTIMISTISK: Guri Melby tror tredelt foreldrepermisjon kommer til å påvirke likestillingen i arbeidslivet.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Det at vi nå får en tredeling kan ha større effekt enn at vi gikk fra 6 til 10 uker i 2009, sier hun.

Melbys parti fikk gjennomslag for å innføre tredelt foreldrepermisjon i Jeløya-plattformen. Ordningen trådte i kraft 1. juli i år. Tanken bak en tredelt foreldrepermisjon er å gi familiene større frihet ved å la dem disponere 16 uker av permisjonen selv.

Kjersti Misje Østbakken fra ISF tror ikke dette vil gi stor likestillingseffekt.

– Vi har en tredeling, men i praksis tar mor hele den delbare delen. I dag har far 15 uker, og mor har 15 pluss 16 uker. Hvis man skal se de helt store likestillingseffektene av en sånn ordning, må foreldrene dele den delbare delen på en litt annen måte, sier hun.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger