NRK Meny
Normal

Salmonella hos gris i Levanger

Det er oppdaget salmonella hos et dyr i en svinebesetning i Nord-Trøndelag.

– Mattilsynet har satt i gang tiltak for å oppklare smittekilden. Vi skal også utrede mulig smitte til andre dyr både i besetningen dyret kommer fra og til andre dyrehold, sier distriktssjef Ingebjørg Grunnan Fostad ved Mattilsynets kontor for Sør-Innherred.

Funnet ble gjort i forbindelse med en rutineprøve, fredag kom bekreftelsen på at det er snakk om salmonella.

Tar prøver

Den aktuelle besetningen er pålagt restriksjoner, blant annet er det forbudt å føre dyr inn og ut av det aktuelle dyreholdet.

Det er tatt prøver av alle dyr i den aktuelle besetningen. I tillegg er det tatt prøver av en besetning som har fått gris fra dyreholdet hvor bakterien er påvist.

– Til sammen har vi tatt 180 prøver, sier Grunnan Fostad til NRK.

Lav forekomst

Bakterien som er påvist er av typen Salmonella typhimurium. Over halvparten av salmonellabakteriene som påvises i svin i Norge er av denne typen, ifølge Veternærinstituttet.

Hvert år blir det tatt 6.000 prøver av svin og svineprodukter i Norge. Forekomsten av salmonella har vært under 0,1 prosent.

– Norge har egentlig en lav forekomst av bakterien salmonella hos dyr. Når vi finner den hos dyr i matproduksjon blir det alltid fulgt opp, sier distriktssjef Ingebjørg Grunnan Fostad i Mattilsynet.

Video fra Trøndelag

Lørdagens forestilling ved Kystens arv regnet nesten bort
Foto: Tom Modell Alte
Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal