NRK Meny
Normal

Salmonella hos gris i Levanger

Det er oppdaget salmonella hos et dyr i en svinebesetning i Nord-Trøndelag.

– Mattilsynet har satt i gang tiltak for å oppklare smittekilden. Vi skal også utrede mulig smitte til andre dyr både i besetningen dyret kommer fra og til andre dyrehold, sier distriktssjef Ingebjørg Grunnan Fostad ved Mattilsynets kontor for Sør-Innherred.

Funnet ble gjort i forbindelse med en rutineprøve, fredag kom bekreftelsen på at det er snakk om salmonella.

Tar prøver

Den aktuelle besetningen er pålagt restriksjoner, blant annet er det forbudt å føre dyr inn og ut av det aktuelle dyreholdet.

Det er tatt prøver av alle dyr i den aktuelle besetningen. I tillegg er det tatt prøver av en besetning som har fått gris fra dyreholdet hvor bakterien er påvist.

– Til sammen har vi tatt 180 prøver, sier Grunnan Fostad til NRK.

Lav forekomst

Bakterien som er påvist er av typen Salmonella typhimurium. Over halvparten av salmonellabakteriene som påvises i svin i Norge er av denne typen, ifølge Veternærinstituttet.

Hvert år blir det tatt 6.000 prøver av svin og svineprodukter i Norge. Forekomsten av salmonella har vært under 0,1 prosent.

– Norge har egentlig en lav forekomst av bakterien salmonella hos dyr. Når vi finner den hos dyr i matproduksjon blir det alltid fulgt opp, sier distriktssjef Ingebjørg Grunnan Fostad i Mattilsynet.

Video fra Trøndelag

På samenes festdag må den fineste stasen på. Ella (6) og lillebror Jovna gjør seg klar for feiring.
Et rådyr forvillet seg inn på flyplassen på Røros og måtte reddes ut av ansatte på lufthavna.
Marius Helmersen jobber som automatør ved Sykehuset Levanger. På fritiden bruker han all ferie og en halv million av egen lomme for å kjøre motorsykkel i ørkenen.