Hopp til innhold

Meieri til krig mot Landbruksdirektoratet

– At vi som en økologisk nisjeaktør på Røros skal likestilles med melkegiganten Tine, er urettferdig.

Rørosmeieriet, Røros

VIKTG STØTTE: Rørosmeieriet kjemper for å beholde distribusjonsstøtten. Den har betydd mye for meieriet som har lang vei til markedene. Her fra produksjonen på Røros.

Foto: Jenny-Krihke Bendiksen / NRK

Gunhild Sun Bellsli, kommunikasjonssjef ved Rørosmeieriet, er opprørt over endringene som Landbruksdirektoratet nå har innført.

Direktoratet mener distribusjonskostnadene både for Q-meieriene og Rørosmeieriet nå kan likestilles med Tine sine.

De må derfor ta en større del av byrden knyttet til utkjøring av melk, fløte og rømme til butikkene.

Fra 1. november i år har de to derfor mistet distribusjonsstøtte som til sammen utgjør nærmere 60 millioner kroner i året.

Konkurransevridende

Dette oppleves som svært konkurransevridende i Tines favør, både av Q-meieriene og Rørosmeieriet. De klager begge på vedtaket.

Kristine Aasheim, styreleder i Q-meieriene

FEIL GRUNNLAG: Kristine Aasheim, styreleder i Q-meieriene, mener vedtaket om å fjerne distribusjonsstøtten er gjort på feil grunnlag.

Foto: Q-meieriene

– Vi har en strukturell og permanent ulempe sammenlignet med Tine, og har våre meieri langt fra de store markedene. Dette har vi fått kompensert for, men på kort varsel er dette nå fjernet.

Det sier Kristine Aasheim, styreleder i Q-meieriene.

Rørosmeieriet har ett meieri på Røros. Q-meieriene har to meieri, et i Gausdal og et på Jæren. Tine har 11, inkludert et svært anlegg like utenfor Oslo.

Fra anlegget på Kalbakken betjener Tine Norges største marked.

Gunhild Sun Bellsli

GÅR UT OVER FORBRUKERNE: Gunhild Sun Bellsli, kommunikasjonssjef i Rørosmeieriet, sier det vil gå ut over forbrukerne når de nå mister distribusjonsstøtten.

Foto: Tom Gustavsen

– Det er helt umulig at lille Rørosmeieriet har distribusjonskostnader som kan likestilles med Tine. De kan distribuere rett ut i Oslo-gryta, sier Bellsli.

Prisutjevningsordningen ble i sin tid innført for å gjøre det lettere for konkurrenter til Tine å etablere seg i meieribransjen.

Hensikten var å redusere kostnadsulemper som konkurrentene til Tine hadde på flytende melkeprodukter.

Tine er fortsatt en svært dominerende aktør, og har en markedsandel på mellom 70 og 100 prosent. Tine har fortsatt monopol på en rekke produkter.

Ekspedisjonsmedarbeider i arbeid på Q-meieriet på Klepp.

UNDER PRESS: Q-meieriene mister halve overskuddet når distribusjonsstøtten nå fjernes. For å kompensere for tapet har de varslet prisøkning, og er redd dette vil påvirke salget av Q-produkter.

Foto: Elias Håvarstein / NRK

Etterlyser faglig begrunnelse

Meieriene etterlyser også en bedre faglig begrunnelse for endringene fra direktoratet.

– Det eneste jeg kan si, og som vi har konkludert med, er at de ikke oppfyller det grunnleggende vilkåret i prisutjevningsforskriften om å ha vesentlig høyere kostnader enn Tine.

Det sier Robert Rønning, kommunikasjonsdirektør i Landbruksdirektoratet.

Av konkurransehensyn kan ikke direktoratet utlevere all informasjon som ligger til grunn for vedtaket.

Robert Rønning, kommunikasjonsdirektør i Landbruksdirektoratet.

OPPFYLLER IKKE KRAVET: I følge Robert Rønning, kommunikasjonsdirektør i Landbruksdirektoratet, har ikke Rørosmeieriet og Q-meieriene vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine og mister derfor distribusjonstilskuddet.

Foto: Landbruksdirektoratet

– Det kan være vanskelig å forstå for utenforstående. Vi må nesten bare be om at de har tillit til oss, da vi er gitt forvaltningsansvaret for denne type beslutninger.

Direktoratet har mottatt klagen fra Rørosmeieriet, og Rønning lover at klagen skal bli behandlet på en ordentlig måte i forhold til lover og forskrifter.

En større klage er også på vei fra Q-meieriene.

– Vi mener beslutningen er i strid med bakgrunnen for og formålet med tilskuddet, og mener også den er bygd på helt feil grunnlag, sier Kristine Aasheim i Q-meieriene.

Gjør melka dyrere

Q-meieriene mister distribusjonsstøtte på 50 millioner kroner med endringene som nå er innført. Rørosmeieriet mister tilskudd på 8 millioner.

– Vi var dessverre nødt til å melde en prisøkning som følge av dette hastevedtaket, sier Aasheim.

– Å miste halve overskuddet over natten tåler vi ikke nå som vi har gjort investeringer på 1,1 milliard på meieriene våre i Gausdal og på Jæren.

Hun frykter at prisøkningene vil påvirke salget av Q-produkter negativt, og er bekymret for konkurransesituasjonen.

Også økomelka fra Rørosmeieriet er nå 50 øre dyrere literen.

Lettmjølk, Rørosmeieriet

DYRERE: Forbrukerne må betale mer for melka fra Rørosmeieriet og Q-meieriene nå når distribusjonsstøtten er fjernet.

Foto: Tom Gustavsen