Reineier: – Frykter 200 rein er omkommet

Reineieren var selv med på å grave frem døde dyr etter snøskredet ved Storhornet på Oppdal.

Rein tatt av skred

Det er foreløpig ukjent hvor mange rein som ble tatt av skredet i Oppdal. Torsdag ble det jobbet med å grave fram døde og levende dyr.

Foto: Dag Jørund Vik

Hittil er det funnet 36 døde dyr, men reineieren frykter for hele besetningen på rundt 200 rein.

Rein tatt av skred

Til nå er det funnet 36 døde dyr, men reineieren frykter at tallet kan være mye høyere.

Foto: Dag Jørund Vik

– Jeg hadde par hundre rein der oppe. Hvor mange som har gått med i skredet vet jeg ikke, men vi får telle opp når snøen har gått, sier reineier Gustav Kant.

Man tror at skredet gikk på mandag og at det var en kilometer både i lengde og bredde. Reineieren hadde sendt reinen opp på fjellet for vinterbeite, og hadde mange drektige simler som skulle fete seg opp der.

– Det er ingen som overlever slikt skred. Det koster i vei som en tornado og det koster med seg det som er, sier Kant.

Reineieren frykter at så mye som 200 rein kan være døde etter et ras i Oppdal. I dag gravde de ut 36 døde dyr fra snømassene.

– Driftsgrunnlaget blir satt tilbake

Rein tatt av skred

Skredet gikk ved Storhornet i Oppdal. Bildet er tatt under arbeidet med å grave fram rein torsdag.

Foto: Dag Jørund Vik

Reineieren har kun funnet 36 av dyrene hittil. Han frykter at flere ligger begravd under snøen lenger ned i rasområdet. Der er snømassene mellom to og ni meter dype.

– Rein som er gått i skred er ei dyretragedie. Driftsgrunnlaget blir satt tilbake i tid, men ingenting er forutsigbart når man driver med dyr i naturen, forteller Kant.

Flere store skred

Skredet er det andre som går i området på få dager. Mandag gikk et to hundre meter langt skred i Skarbekkdalen.

Raset ble trolig utløst av en tråkkemaskin som preparerte skiløyper i området.