Hopp til innhold

Vindkraftverkene bryter folkeretten – regjeringen vil fortsette driften

Regjeringen vil beholde både vindkraft og reindrift side om side på Fosen, til tross for dommen fra Høyesterett.

Rein Storheia

KRENKER SAMISK KULTURUTØVELSE: Høyesterett dømte i oktober 2021 at utbygginga krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse

Foto: Rita Kleven / nrk

I fjor høst dømte Høyesterett vindkraftkonsesjonen på Fosen ugyldig. De slo fast at anlegget bryter med samiske menneskerettigheter. Sametinget har derfor flere ganger bedt staten om å stanse driften.

Nå har regjeringen sendt et brev til Sametinget hvor de forklarer at de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen, skriver Klassekampen.

– Dommen sier ikke noe om hva som skal skje med vindparken, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet (OED) Elisabeth Sæther (Ap), til NRK.

Utelukker ikke riving

OED skal nå finne ut hvordan de kan sikre at menneskerettighetene opprettholdes på Fosen.

Hvilke tiltak det er snakk om er for tidlig å si noe om, ifølge statssekretæren.

Men tiltakene må blant annet sikre at vindkraftanlegget ikke ødelegger vinterbeitene til reinen, som dommen fastslår at det gjør.

I et forslag sendt til Olje- og energidepartementet i juni foreslår vindkraftselskapene Fosen Vind og Roan Vind blant annet å gi tilgang til andre beiteareal og vinterforing i kriseår. Reindriftsutøverne på Fosen har tidligere sagt at disse løsningene er uaktuelle.

– Vi kan ikke utelukke at noen møller på Fosen må rives. Det er noe prosessen må få gå sin gang og som vi etter hvert må komme tilbake til, sier Sæther.

Les også Tre år siden FN ba Norge om å stanse utbygging – uavklart hva som skjer med vindkraftsak

Demonstrasjoner på Storheia

Kan ikke drives side om side

Inge Even Danielsen er leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Han sier de har vært krystallklare hele tida på at de ønsker at vindturbinene rives, og reagerer på regjeringens mål.

– Etter mitt syn så begynner saken å framstå som en farse, for man har en dom i høyesterett som sier at vedtaket er ugyldig, og at det er et brudd på folkeretten. Ergo så må det foregå et folkerettsbrudd på Fosen hver dag turbinene er i drift, sier Danielsen.

Inge Even Danielsen

Inge Even Danielsen sier at dersom reindrifta på Fosen skal ha noen fremtid, så må vindkraftverkene fjernes og naturen må tilbakeføres til det den var opprinnelig.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Han registrerer at Olje- og energidepartementet mener at reindrifta og vindturbinene kan leve side om side, men mener det som har skjedd på Fosen vitner om noe annet. De to vindkraftverkene på Storheia og i Roan har skapt stor negativ effekt for reindrifta, ifølge han.

– Det her med å mene at man kan leve lykkelig side om side, er bare tull.

NRL mener vindkraftverkene har påvirket reindrifta ved at reinen trekker seg unna områdene. De har observert rundt mange vindkraftverk at reinen holder seg 7–8 kilometer unna ytterkantene av anleggene. Slik er det også på Fosen, sier de.

Les også Mener ny lovtolkning beviser at de fleste vindkraftverk er ulovlig oppført

Vindkraftanlegg Nessadalen, Frøya

Danielsen mener det er pengemakta som rår.

– Jeg synes det er, på mange måter, stygt gjort. Det vitner om liten, eller ingen respekt for den samiske reindrifta på Fosen, sier han.

– Neglisjering av det landets høyeste domstol har sagt

Torbjørn Lindseth i Motvind Norge er ikke overrasket over beslutningen til regjeringen, og mener det har ligget i luften. Likevel er han rystet.

– Det er to ting som slår meg i hvert fall. For det første så er det en direkte omgåelse og en neglisjering av det som landets høyeste domstol har sagt, sier han og fortsetter:

– I tillegg, så ser de jo helt bort ifra ILO-konvensjonen, som de selv har undertegnet. Altså urfolks rettigheter. Så dette er et direkte brudd på menneskerettighetene.

Torbjørn Lindseth, Motvind Norge

Torbjørn Lindseth påpeker at når regjeringen gikk inn på Fosen og skulle bygge vindkraften, så visste de at det ikke var i orden slik som det var gjort. Han mener at de har bygd med vitende vilje, og kan derfor ikke stikke unna ansvaret.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

På spørsmål om regjeringen mener de omgår dommen fra Høyesterett, svarer statssekretær Sæther følgende:

– Tvert imot, vi følger den nå opp. Det er helt åpenbart at en dom fra høyesterett må følges opp. Det er vårt departement sitt ansvar å gjøre.

Lindseth mener at vindkraftanlegget skaper en katastrofe for reindrifta på Fosen, fordi de går tom for beiter og det dermed ikke er alternative plasser igjen. Dermed har de ingen plass å gjøre av dyrene sine.

– Det kan i verste fall føre til at Olje- og energidepartementet og regjeringen nå har vært med på å sparke bein under den tradisjonelle sørsamiske reindrifta på Fosen. Det bør absolutt være en vekker for alle og enhver, sier Lindseth.

Les også Syns det er påfallende at Støre ikke vil kommentere det som skjer på fjellene på Fosen

Olje- og energidepartementet på Roan, 2021

Svekker tillit

Naturvernforbundet har hele tiden vært imot utbygginga av disse anleggene på Fosen.

Leder Truls Gulowsen er kritisk til regjeringens mål om ha både vindkraft og reindrift i området.

– Høyesterettsdommen har vært veldig klar; at vindturbinene på Fosen representerer et uakseptabelt menneskerettighetsbrudd overfor våre samiske urfolks rettigheter, og da må den dommen følges, ikke treneres, sier han.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

Truls Gulowsen poengterer at de samiske rettighetshaverne ikke har rett til å ta imot kompensasjon for tap på beitearealet, fordi at det vil hindre kulturutøvelsen for fremtidige generasjoner. Det er beskyttet av folkeretten og norsk lov.

Foto: Marte Iren Noreng Trøen

Han mener at fremgangsmåten til regjeringen svekker tilliten til både politikerne og prinsippet om en uavhengig domstol.

– Å starte en prosess hvor de skal se på alt på nytt, etter en så stor rettsprosess og etter et så stort overgrep, er fullstendig uakseptabelt. Folk hos oss, både vanlige naturvernere og samiske naturvernere, er sjokkert, sier Gulowsen.

Nå håper han at Jonas Gahr Støre kan komme på banen og sørge for at hans regjering følger høyesterettsdommen, selv når regjeringen taper.

– Vi avhengige av å få til en videre oppfølging av høyesterettsdommen som står seg over tid. Da er det ingen vei utenom å ha en grundig prosess, men den skal ikke ta lengre tid enn nødvendig. Jeg skjønner at dette har vært, og er fortsatt belastende for reindrifta på Fosen, avslutter Sæther.