Fastleger opprørt over regjeringas budsjettforslag

Regjeringen vil gi 400 millioner kroner mer til fastlegeordningen. «Fastlege-opprører» i Trøndelag slakter forslaget.

Fastlege Tor Magne Johnsen

Fastlege Tor Magne Johnsen var med å starte «Trønderopprøret», som nå har blitt en nasjonal aksjonsgruppe for fastleger i Norge.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Dette er bare en videreføring av retningen Solberg-regjeringen har ført de siste åtte årene.

Det sier fastlege Tor Magne Johnsen.

Han er aktivist i «Trønderopprøret», som siden starten i 2017 har blitt en landsdekkende gruppe norske fastleger som mener de er i en krise.

Johnsen rekker å gjøre et intervju med NRK før han skal haste videre til neste pasient på lista. I kveld jobber han overtid for å ivareta alle pasientene som har tatt kontakt.

Samtidig har han fått med seg forslaget fra regjeringen. De foreslår å styrke allmennlegetjenesten med 400 millioner kroner, 100 millioner mer enn Solberg-regjeringen ønsket.

Ikke bra nok, svarer Johnsen.

Gir ingen effekt

– Dette vil ikke ha noe effekt på det vi trenger nå. Det vi trenger nå er tiltak som gjør at fastlegene velger å stå i jobbene sine. Det største problemet nå er at vi mister erfarne fastleger, sier Johnsen.

På landsbasis mangler 110 000 nordmenn fastlege, skriver Adresseavisen, som har fulgt saken over lengre tid.

Johnsen mener dagens situasjon er uholdbar, og gjør at mange ikke ønsker å bli fastlege eller velger å forlate yrket.

– Arbeidsbelastningen for hver enkelt fastlege har blitt for stor. Vi vet at fastleger jobber om lag 20 timer overtid i uken i gjennomsnitt. Det er selvfølgelig ikke bærekraftig.

Særlig i distriktene sliter man med å ansette fastleger.

– Fastlegeordningen er på vei til å rase sammen fordi man er for få leger, sier styremedlem i legeforeningen, Bernard Holthe til NRK.

En ordning under press

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kunne ikke stille til intervju med NRK i kveld.

I en pressemelding sier Kjerkol at det haster med handling for å sikre rekruttering til yrket og hindre at fastleger slutter i jobben.

– Nå haster det med handling. Midlene som kommer i tilleggsproposisjonen vil være et steg på veien til å snu den negative utviklingen, sier Kjerkol.

– Handler ikke om lønn

Johnsen møtte selv helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sist uke for å be om mer penger til fastlegeordningen.

Bare til akutt stabilisering av ordningen mener Trønderopprøret det trengs en milliard, altså 600 millioner mer enn regjeringen foreslår å gi fastlegene neste år.

– Det har store konsekvenser for pasientene, men også for helsevesenet, sier Johnsen, som sier det vil koste mellom fem og ti milliard å utvikle en ny og bærekraftig fastlegeordning.

Han sier også at Legeforeningens utregninger viser at dagens forslag kun vil minske arbeidstiden med ti minutter i uka.

– Dette handler ikke om lønn. De aller fleste med høy utdannelse, som jobber så mye overtid, vil ha en lønn som er høy. Men fastlegene forlater nå jobbene sine helt uavhengig av lønn. Det handler om arbeidsbelastningen.

Siste fra Trøndelag