Hopp til innhold

Reagerer sterkt på stasjoneringen av amerikanske soldater på Værnes

Det har oppstått kraftige reaksjoner på at amerikanske soldater stasjoneres på Værnes, også fra militært hold.

Reagerer på amerikansk base på Værnes

Leder i Rødt Stjørdal, Espen Myhr Grandalsmo, tidligere forsvarstopp, Jacob Børresen og daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr er svært skeptiske til en amerikansk militærbase i Norge.

Foto: Anna Duvsete, Fredrik Laland Ekeli / NRK

Etter at det mandag kveld ble kjent at regjeringen har besluttet å tillate amerikanske soldater på Værnes i Nord-Trøndelag, har ikke reaksjonene latt vente på seg.

Spenningen mellom NATO og Russland blir dratt frem som en av hovedgrunnene til at stasjoneringen er en dårlig idé.

– At vi nå fører en så avskrekkende retorikk og politikk, uten å ta hensyn til Norges selvpålagte restriksjoner gjennom mange år som buffer mellom øst og vest, er svært urovekkende, sier Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd.

Forkastelig

Leder i Rødt Stjørdal, Espen Myhr Grandalsmo, mener at avgjørelsen om denne prøveordningen er et brudd på norsk basepolitikk. Baseerklæringen fra 1949 sier at det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det er forkastelig at Stjørdal kommune skal bli en del av krigsmaskineriet USA. Og det er brudd på norsk basepolitikk, det skulle ikke ha vært noen prøveordning i det hele tatt. Her burde regjeringen ha snudd, sier Grandalsmo.

Elin Agdestein

POSITIV: Stortingsrepresentant i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Elin Agdestein mener at prøveordningen er en god nyhet for Trøndelag.

Foto: NRK

Også eksperter innenfor militæret reagerer på regjeringens avgjørelse. Tidligere forsvarstopp, Jacob Børresen, mener at stasjoneringen sender uheldige signaler østover.

– Det vi risikerer er at nordområdene igjen blir et konfrontasjonsområde. Dersom Moskva mener at dette er en glidning i retning av større vekt på avskrekking, mindre vekt på å berolige – så er det per definisjon det, sier Børresen.

En god nyhet

Steinkjerpolitiker og stortingsrepresentant i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Elin Agdestein, mener på sin side at ordningen vil være svært positiv for Norge.

– Fra norsk side har vi vært opptatt av at vi trenger å satse mer på alliert øving og trening for å opprettholde en tilfredsstillende forsvarsevne, og det får vi nå gjennom denne ordningen. Så det er en veldig god nyhet både for Trøndelag og for resten av landet.

For å ikke bryte med basepolitikken skal soldatene være i Norge på roterende basis.

Marit Arnstad

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, mener at stasjoneringen ikke er problematisk i seg selv.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dette mener Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad ikke er et problem i utgangspunktet.

– Men dersom regjeringen ved neste korsvei kommer tilbake med en ordning som skal være mer langvarig over mange år og mer kontinuerlig, og hvis vi også risikerer at de amerikanske soldatene skal erstatte norske soldater, så vil Senterpartiet være skeptisk til det, sier hun til NRK.