Rassikring i Trolla i år

Riksveg 715 forbi Trolla i Trondheim skal sikres mot ras for seks millioner kroner i år.

Rv 715 stengt pga ras
Foto: Ellinor Hansen / NRK

Nyttårsaften gikk det nytt steinras på Rv 715 og veien var stengt i flere timer.

- Det blir ikke tunnel for seks millioner kroner, men noe får vi gjort, sier kommunikasjonsrådgiver Tove Eivindsen i Statens Vegvesen, region midt.

Flere tiltak

Nyttårsaften tok geologer til orde for forlenging av sikringsgjerder i Trolla-området.

- Forlenging av gjerder kan være ett av tiltakene, men det er litt for tidlig ennå å fastslå hvilke tiltak som skal settes i verk for de seks millionene som er satt av i årets budsjett til rassikring på Rv 715 ved Trolla, sier Eivindsen

- Uakseptabelt

Frps kommunalråd i Trondheim, Kristian Dahlberg Hauge, krever at noe må gjøres raskt.

- Det er helt uholdbart at en av vegene inn til landets tredje største by er så utsatt for ras, sier Dahlberg Hauge.

Raset nyttårsaften er ett av mange i rekke av steinras som har gått på Rv 715. Så langt er ingen skadet i ras på veien, men mange kvier seg for å kjøre den rasutsatte sterkningen, som daglig trafikkeres av svært mange pendlere og fastboende.

- Det bør settes i verk umiddelbare tiltak for å sikre vegen, sier Dahlberg Hauge.

- Lengre gjerde

Rv 715 mellom Ila og Flakk var stengt i mange timer på formiddagen nyttårsaften, mens geologer undersøkte rasstedet.

- Rasgjerdet langs den rasfarlige riksvei 715, mellom Trolla og Flakk bør forlenges.

Det foreslår geolog Stig Lillevik.
Han var i Trolla og undersøkte raset som gikk på morgenen nyttårsaften.

- En slik sikring gir 75 prosents trygghet. Alternativet er tunnel som gir full trygghet. Men dette koster langt mer, og er lite realistisk med dagens budsjetter.

Ras Trolla

Geolog undersøkte rasstedet nyttårsaften.

Foto: Stein Lorentzen / NRK