Rasofre krevde 45 millioner – får en tredel

Seks år etter kvikkleireraset i Kattmarka i Namsos, får beboere og hytteeiere bare 14,8 millioner kroner i erstatning. De får ikke dekket verditapet på eiendommene sine.

Raset i Kattmarka i Namsos

STORT RAS: Kvikkleire-raset i Kattmarka i Namsos kommune i 2009 tok med seg rundt ti boliger og hytter. 21 beboere og hytteeiere i og rundt rasområdet saksøkte staten og kommunen for tap på over 30 millioner kroner som forsikringsselskapene ikke dekket.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Kristensen

Kjetil Kristensen fikk dommen fra Namdal tingrett i 12-tida fredag.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Det har Namdal tingrett avgjort i erstatningssaken etter det store kvikkleireraset i Kattmarka utenfor Namsos . Dommen kom på dagen seks år etter at raset gikk og tok med seg rundt ti boliger og hytter.

Ingen av beboerne som har saksøkt staten og Namsos kommune får erstatning for verditapet på eiendommene sine.

Men Namdal tingrett har gitt beboere og hytteeiere erstatning for tap av verdigjenstander og de fleste får også dekket saksomkostningene.

Krevde 45 millioner

21 beboere og hytteeiere i og rundt rasområdet har saksøkt staten og Namsos kommune for tap på over 45 millioner kroner som forsikringsselskapene ikke dekker.

Kommune og stat har tilbudt beboerne rundt ti millioner i erstatning, og mange takket ja til tilbudet før det ble rettssak i fjor høst.

Mange av beboerne er nå skuffet over at verditapet ikke blir erstattet.

– Vi mener det er godt nok dokumentert at eiendommene i Kattmarka har falt i verdi etter raset, sier talsmann for beboerne, Kjetil Kristensen, til NRK. Han viser til at alle som har solgt eiendommer i området, har opplevd et verditap de siste årene.

(Saken fortsetter under bildet)

Kattmarka

Slik ser det ut i Kattmarka på dagen seks år etter det store kvikkleireraset.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Kristensen mener dette kan være en grunn for å eventuelt anke dommen inn for Frostating lagmannsrett.

– Men nå skal vi lese nøye gjennom dommen før vi tar en beslutning, sier Kristensen til NRK.

Namdal tingrett mener det er sannsynlig at eiendommene i Kattmarka har opplevd et verditap etter raset. Ikke minst fordi hele området er blitt stigmatisert på grunn av det som skjedde. Likevel får ikke beboerne noen erstatning.

– Etter en samlet vurdering er verditapene for fjerne og avledede i forhold til saksøktes ansvar for kvikkleireskredet, til at det utløser erstatningsansvar. Det foreligger ikke tilstrekkelig nærhet i årsakssammenheng mellom kvikkleireskredet og verditapene, heter det i dommen.

Sprengningsarbeid

Raset ble utløst under sprengningsarbeid i forbindelse med utbedring av veien i området. Det førte også til at folk som bodde innenfor rasstedet måtte bo andre steder i nesten ett år før hele området var sikret.

Rettssaken gikk for Namdal tingrett i november i fjor , og dommer og sorenskriver Lisa Bech i Namdal tingrett har gått igjennom tre bind med dokumentasjon, 1170 sider med rettsdokumenter, og hørt på mange vitner og partsforklaringer.

I dommen kommer det fram at flere av saksøkerne ikke har vunnet fram med sine erstatningskrav etter raset. Grunneieren i området får nærmere 2,9 millioner kroner i erstatning. Han får også 687.000 kroner for å rydde selve rasområdet etter seks år.

Får 7,1 millioner

Den største enkelterstatningen går til en mann som mistet huset sitt i selve rasgropa og som ikke var forsikret. Han får 7,1 millioner kroner i erstatning, ifølge dommen.

En annen får nesten 2,9 millioner kroner i erstatning for eiendommen som ble tatt av raset. Ellers er det mindre erstatningssummer til de andre hus- og hytteeierne.

Namsos kommunes advokat, Ivar Hustad, er i det store og hele fornøyd med dommen fra Namdal tingrett.

– Vi har ikke fått lest den så nøye ennå, men den ser bra ut. Men dommeren har vel vært vel romslig i enkelte av erstatningene, sier Hustad til NRK.

Partene har nå to uker på seg til å avgjøre om saken skal ankes inn for lagmannsretten.

Kattmarka

Rasområdet er fortsatt ikke ryddet i Kattmarka.

Foto: Espen Sandmo/NRK