Hopp til innhold

Stortingspolitikere aksjonerer mot regjeringen

Det er gått snart et halvt år siden Høyesterett slo fast at Norge ikke tok nok hensyn til menneskerettigheter da to vindkraftanlegg ble bygd. Fortsatt går vindkraftturbinene for fullt.

Andre Skjelstad og Leif Arne Jåma

VISER STØTTE: Stortingsrepresentant fra Venstre, Andre Skjelstad (t.v), viser sin støtte til reindriftssame Leif Arne Jåma (t.h) under markering på Fosen. Skjelstad mener regjeringen trenerer dom i vindkraftsak.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Det brukes lang tid. Høyesterett var tydelig i dommen. Etter det har stortingsflertallet trødd vannet, sier stortingsrepresentant for opposisjonspartiet Venstre, André Skjelstad.

Han er en av flere politikere som aksjonerer.

De mener regjeringen ikke viser nok handlekraft for å stanse krenkelsen som ble gjort da to av landets største vindkraftanlegg ble bygd på Fosen.

I oktober kom dommen fra Høyesterett som sier at Norge har brutt FN-konvensjon da tillatelsen ble gitt.

Les også Sametingspresidenten: Nå har Norge sjansen til å gjøre godt igjen

Sametingspresident, Silje Muotka står utendørs.

Storheia og Roan var opprinnelig viktige områder for reindrift.

Konsesjonene er kjent ugyldige. Nå reagerer mange på at turbinene fremdeles står der likedan, nesten et halvt år etter at dommen falt.

– Den største byggesteinen i vårt demokrati er rettssystemet. Og hvis ikke til og med myndighetene skal føye seg inn etter rettssystemet, er vi plutselig på ville veier, slik som vi ser andre plasser, sier aksjonsleder Torbjørn Lindseth i organisasjonen Motvind.

Utbygd før avgjort

Tillatelsen til utbyggingen på Fosen ble gitt før saken var avgjort i rettsvesenet.

Det vil si at 151 turbiner allerede var reist og i drift da dommen kom.

Storheia, Fosen vind, Åfjord

Turbinene på Storheia alene produserer nok strøm til å forsyne 55 000 husstander.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Anleggene på Storheia og Roan leverte 20 prosent av all vindkraftproduksjon i Norge i 2020. Det vil si mer enn 2 milliarder kilowattimer.

Storheia alene produserte kraft til mer enn 55.000 husholdninger dette året.

Dommen i Høyesterett slår fast at utbyggingen er i strid med urfolks rett til kulturutøvelse.

– Dommen er tydelig på at dette er et brudd på urfolk sine rettigheter i forhold til ILO 169 (urfolkskonvensjonen red.anm.), og det er en ulovlig konsesjon. Det jeg ser fra olje- og energiministeren er at hun trør vannet hele tiden. Nå forventer vi at det begynner å skje noe, sier Skjelstad.

Aksjon i forbindelse med vindkraft, Fosen

Flere holdt appeller under markeringene på Fosen i helga. Både SV og Venstre var til stede med politikere som ønsket å vise sin støtte.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen viser til at de må bruke tid for å finne løsninger som står seg i framtida.

Jeg forstår at mange etterlyser fremgang i denne saken. Regjeringens hovedfokus er å finne løsninger, slik at staten kan oppfylle sine folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk. Det kan ta noe tid, men vi må gjøre det som er nødvendig for å finne løsninger som står seg for ettertiden, sier Mjøs Persen.

Vil ta ansvar for feilene

SV satt i regjering med Ap og Sp da den endelige konsesjonen til utbyggingen på Fosen ble gitt i 2013.

Ola Borten Moe (Sp) var Olje- og energiminister.

I 2016 da utbyggingen ble endelig bestemt, jublet de fleste partier. Ikke minst Høyre med daværende statsminister Erna Solberg.

Les også Solberg: Norge er løsning på en stor utfordring

erna solberg

– Jeg mener at hvis man har gjort en feil, og det da blir en høyesterettsdom, så må man ta konsekvensene av det. Heldigvis er det slik at både enkeltmennesker og partier skifter sine standpunkter når man får mer kunnskap. Denne høyesterettsdommen tilsier at man må ta konsekvensene av det, sier fylkestingsrepresentant for SV i Trøndelag, Torgeir Strøm.

Han mener flere departement og også lokalt styre i Trøndelag er for unnvikende.

– Vi lever i en rettsstat. Kanskje mer enn noen gang nå, så må vi slå ring om rettsstaten vår, rundt menneskerettigheter og rundt folkerett. Da må vi også ta konsekvensene av dommen, hvis vi fortsatt skal kunne kalle oss en rettsstat, sier Strøm.

Jonas Gahr Støre

SV og Venstre er blant dem som mener statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen må starte rivingen av turbiner på Fosen.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Er glad for støtten

Reindriftssamene på Fosen er glade for støtten som blir vist med aksjonene.

– Jeg syns det er fantastisk at det er så mange folk som bryr seg som vil ta turen hit til Fosen. De kommer fra hele landet slik jeg forstår det. Jeg blir nesten rørt av den støtten som blir vist for oss, sier leder for den sørlige gruppen av reindriftssamer på Fosen, Leif Arne Jåma.

Les også Syns det er påfallende at Støre ikke vil kommentere det som skjer på fjellene på Fosen

Olje- og energidepartementet på Roan, 2021

Han frykter staten vil legge opp til en ny konsesjonsrunde som vil ta mange år å avklare.

Å komme fram til dommen i Høyesterett har allerede tatt flere år.

Reindriftssamene mener det meste er sagt og gjort i forkant av den, og ønsker ikke flere tidkrevende prosesser og omkamper.

Departementet jobber nå med å fastsette innhold og rammene for de utredningene som må til for å komme videre, herunder å diskutere detaljene rundt dette nærmere med reindriften, sier Mjøs Persen.

Leif Arne Jåma og Marte Mjøs Persen

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen møtte leder for Sør-Fosen Sijte på Fosen i november da hun var i Trøndelag for å se områdene og å møte berørte.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Høyesterett må man ta hensyn til, men det virker som om regjeringa håper og tror at det går an å få til en ny konsesjonsbehandling. Vi er tydelige på at det er en ulovlig konsesjon. Det som skjer er på mange måter en trenering av saken etter at høyesterettsdommen kom, sier Skjelstad.