Penger setter sammenslåing i fare

Rissa og Leksvik åpner for å en samlet sørtrøndersk identitet hvis de slår seg sammen. Leksvik står da i fare for å miste inntekter fra NTE – det kan stoppe sammenslåingen.

Ove Vollan og Einar Strøm

Ordføreren Ove Vollan i Rissa og Einar Strøm i Leksvik, er åpne for å slå seg sammen. Nå kan sammenslåingen stå i fare.

Foto: Grete Thobroe / NRK

De to kommunene har ønsket å slå seg sammen en stund, og har åpnet for en felles sørtrøndersk identitet hvis det skjer. Dette kan derimot skape økonomiske vanskeligheter for Leksvik.

Usikkerhet om fremtidig eierskap i det nå fylkeseide kraftselskapet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) kan gjøre sammenslåingen vanskelige, fordi fylkeskommunen har bestemt at inntekter herfra kun skal gå til kommunene i nordfylket etter sammenslåingen, skriver Dagens Næringsliv.

– Tar ikke sjansen

Einar Strøm

Ordfører i Leksvik, Einar Strøm, vil ha garanti fra øverste hold om at kommunen ikke mister andel i NTE.

Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

Den bestemmelsen liker ordføreren i Leksvik, Einar Strøm, dårlig.

– Vi kjenner ikke den eksakte verdien, men for vår del vil det være snakk om et titalls millioner i årlige inntekter fra NTE. Vi tar ikke sjansen på å skusle bort betydelige inntekter bygd opp over generasjoner. Da blir det ingen sammenslåing i Nord-Trøndelag, sier Strøm til DN.

I kommunesammenslåingen er det opp til hver enkelt kommune eller fylke å gjøre avtaler seg imellom om fordeling av inntekter.

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik, sier til avisen at hun gjort det helt klart at Leksvik ikke går glipp av et eventuelt eierskap i NTE etter en sammenslåing. Det er derimot ikke nok for Leksvik-ordføreren.

Vil ha en garanti

Anne Marit Mevassvik

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik har sagt at Leksvik ikke har noe å bekymre seg for.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Strøm ønsker Kommunaldepartementet på banen, og vil at de skal komme med en garanti som sikrer at Leksvik ikke går glipp av en andel i NTE. Det får han ikke.

– Hele reformen bygger på at dette skal avklares lokalt, ingen ovenfra skal fortelle på hvilken måte det skal slås sammen, sier Jardar Jensen, statssekretær i Kommunaldepartementet til DN.

Det var på fredag 3. juli alle fylkeskommunen ble bedt av departementet om å starte samtaler med naboer de kunne tenke seg å slå seg sammen med.

Kommuner som ønsker å slå seg sammen må søke om dette i løpet av våren 2016.