Ordfører: – Må ha mer info om flyktningene for å gjøre jobben vår

I det siste har ordførere rundt i landet fått kun dager – enkelte ganger timer – på å forberede at et ukjent antall flyktninger skal akuttplasseres i kommunen.

Flyktninger på Storskog

Akuttplasseringer skal vanligvis vare i noen dager, før flyktningene drar videre til ordinært mottak. Slik flyktningsituasjonen er i dag, er det uvisst hvor lenge akuttplasseringene i blant annet Malvik vil vare. Her er flyktninger ved grensekontrollen utenfor Storskog.

Foto: NRK

Fredag kom 40 flyktninger til Vikhammer motell og camping i Malvik. Tre dager etter kom 180 flyktninger til Stav hotell i samme kommune.

Etterlyser informasjon

Det tok tre dager fra Malvik-ordfører Ingrid Aune fikk vite at flyktninger skulle komme, til de 180 menneskene var på plass.

Aune forstår at dagens flyktningsituasjon innebærer kort varsel, men etterlyser mer informasjon fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om flyktningene nå som de befinner seg i kommunen:

Ingrid Aune

220 flyktninger ble akuttplassert i Malvik i løpet av tre dager. Ordfører Ingrid Aune etterlyser mer informasjon fra Utlendingsdirektoratet.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Jeg forstår at dette er en ekstraordinær situasjon for UDI. Samtidig trenger vi mer informasjon og oversikt slik at kommunen kan gjøre jobben vår. Vi vet veldig lite. Jeg prøver å lage strukturer og legge til rette for samarbeid slik at vi kan sove godt om natta.

UDI: – Gjør så godt vi kan

21. oktober sendte UDI brev til kommunene om at 30.000 flyktninger vil komme til Norge før utgangen av 2015 – dobbelt så mange som først antatt.

UDI plikter å skaffe husly for alle, og behovet for akuttplasser i kommunene er enormt.

– Kommunen har fått beskjed om at vi kun har ansvar for å gi akutt helsehjelp og bistand til gravide. Per i dag har jeg ikke oversikt over hjelpen den enkelte trenger, og jobber derfor aktivt for å finne det ut, sier Aune.

Den ferske ordføreren har innkalt UDI, kommuneoverlege, lensmann og rådmann til møte onsdag.

UDI legger ikke skjul på at det er krevende å ha gode dialoger rundt de akutte flyktningmottakene.

– Vi har behov for cirka 400 akuttplasser hver dag, så da sier det seg selv at informasjonen kan komme i siste liten. Vi gjør vårt beste for å informere kommunene, og er opptatt av å ha en god dialog, skriver presserådgiver i UDI, Vibeke Schjem.

Hun legger til at kommunene er samarbeidsvillige:

– De fleste kommuner viser stor velvilje – det setter vi pris på.

Kun muntlig info

Kirsti Welander

180 flyktninger er akuttplassert i Oppdal. - Takket være godt samarbeid mellom helsevesen, politi, vaktselskap og frivillige har dette gått veldig bra, sier ordfører Kirsti Welander.

Foto: Privat

Oppdal-ordfører Kirsti Welander fikk vite at 180 flyktninger skulle akuttplasseres i kommunen to dager før ankomst.

– Navn, alder og nasjonalitet var helt ukjent for oss inntil de var på bussen til Oppdal. Informasjonen var kun muntlig, men bidro til en viss oversikt, sier Welander.

Flyktningene har bodd på Oppdal turisthotell i én uke og to dager.

– Jeg ble stresset da jeg fikk vite at det skulle skje noe jeg ikke hadde kontroll over, men takket være godt samarbeid mellom helsevesen, politi, vaktselskap og frivillige har dette gått veldig bra.