Ønsker sammenslåing, men mangler felles kommunegrense

De aller fleste kommunene som vurderer sammenslåing, har felles grense med hverandre. Kan kommuner som ikke grenser til hverandre bli til én? Det er spørsmålet for to kommuner i Nord-Trøndelag.

Ivar Vigdenes leser

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i Stjørdal, mener Levanger-tettstedet Åsen er velkommen som del av en ny kommune med Stjørdal og Frosta.

Foto: Morten Andersen / NRK

Dersom det blir sammenslåing mellom Stjørdal og Frosta, er de likevel atskilt i fysisk forstand. De to kommunene mangler felles grense, og det er tettstedet Åsen i Levanger kommune som skiller de to.

Dermed er frostingene i alle fall nødt til å passere Levanger på sin vei til kommunesenteret Stjørdal.

Uproblematisk for Stjørdal

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp) synes det er uproblematisk at Åsen som en del av Levanger deler Frosta og Stjørdal.

– Det er uansett enklere for frostingene å dra til Stjørdal enn til Levanger. Vi er for vår del åpne for at Åsen kan innlemmes i en ny storkommune. Det har vi gitt tydelig uttrykk for tidligere, sier Vigdenes.

Kommunaldepartementet avviser ikke sammenslåing av kommuner uten felles grense, så lenge er i tråd med målene for kommunereformen.
Dette skal departementet vurdere i proposisjonen som legges fram for Stortinget våren 2017.

Pust fra 60-åra

Midt på 1960-tallet ble mer enn en fjerdedel av alle norske kommuner borte i reformen. Åsen var da egen kommune, men ble innlemmet i Levanger. Ivar Vigdenes tar til orde for at Åsen igjen kan komme i spill, for denne gang å forlate Levanger til fordel for Stjørdal og Frosta. På den måten vil også den nye storkommunen bli "hel."

– Jeg har ikke tenkt å diktere noe i denne sammenheng. Åsen må selv bestemme over si framtid, men jeg er åpen for at denne delen av Levanger kan bli med i en ny og større kommune, sier ordfører Ivar Vigdenes.

– Ulogisk

Levangers ordfører Robert Svarva (Ap), sier i en kommentar at han synes det virker ulogisk med to sammenslåtte kommuner uten felles grense. Svarva gikk for ikke lenge siden i bresjen for å gjøre Frosta og Levanger til én kommune, men planen sprakk.

Robert Svarva, ordfører Levanger

Levanger-ordfører Robert Svarva (Ap), synes ei sammenslåing av Frosta/Stjørdal med Åsen imellom, er ulogisk.

Foto: Eivind Aabakken/NRK