NRK Meny
Normal

Nytt håp for Betania Malvik

Behandlingstilbudet ved Betania Malvik kan være reddet. I dag åpner nemlig direktøren i Helse Midt-Norge for at tilbudet kan fortsette.

Betania i Malvik
Foto: Morten Waagø / NRK

I slutten av august ble det kjent at traumetilbudet for seksuelt misbrukte ved Betania Malvik ikke får fornyet kontrakt med bakgrunn i en rapport gjennomført av NTNU som viste at brukere ble verre etter oppholdet.

Men idag åpner direktøren i Helse Midt-Norge, Gunnar Bovim for at tilbudet kan fortsette forutsatt at det skjer en kompetanseheving og omorganisering ved Betania. Blant annet ønsker Helse Midt en omdreining fra døgnplasser til dagbehandling, står det på deres hjemmesider.

Tar selvkritikk

- Helse Midt-Norge har vært, og er opptatt av å sikre et godt behandlingstilbud til pasienter som sliter med traumer etter incest og andre overgrep i sin barndom. Vi erkjenner at de i dag har et for dårlig tilbud i det psykiske helsevernet, sier konstituert direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge RHF, Henrik Sandbu.

Samtidig går det frem på Helse Midt-Norges hjemmesider at det vært faglig uenighet om hvilke behandlingsmetoder som er effektive, og det har vært få tilgjengelige forskningsresultat som kan fortelle hva som er ”beste praksis”.

Betania-rapport
Foto: NRK

Ikke nok informasjon

På hjemmesiden står det at Helse Midt-Norge erkjenner at den evalueringen av traumetilbudet ved Betania Malvik som ble igangsatt av ulike årsaker ikke har gitt de det grunnlaget som de hadde forventet.

- En viktig årsak er at bare ca 1/3 av de som har gjennomgått behandling valgte å delta i undersøkelsen. Helse Midt-Norge har derfor konkludert med at den rapporten som ble lagt fram ikke alene kan danne grunnlag for å vurdere det videre tilbudet til denne gruppen, sier Sandbu.

- Skal ta stilling

Etter å ha konsultert flere framtredende fagpersoner ønsker nå Helse-Midt å bygge videre på tilbudet ved Betania Malvik. I dag er behandlingen organisert som døgntilbud.

Faggruppa foreslår dagbehandling med døgntilbud kun ved behov. Andre forslag er etableringen av en faggruppe som støtte for prosjektleder, to referansegrupper med representanter fra brukerorganisasjonene og ytterligere forskning på behandlingsformer. Det anbefales også et FOU-prosjekt (forskning- og utvikling) med Betania Malvik med en varighet på seks måneder.

Styret skal ta stilling til innstillingen i oktober.