Hopp til innhold

Hunder kan skille mellom kjente og ukjente menneskespråk

For første gang skal forskere ha klart å dokumentere at en ikke-menneskelig hjerne kan skille mellom ulike språk.

Hunder fikk skannet hjernen for å se om de kunne skille mellom to ulike språk.

FÅR HØRE EVENTYR: En av hundene som er med i prosjektet får høre eventyr mens hjernen blir skannet i en MR-maskin.

Foto: Eniko Kubinyi

For noen år siden flyttet forskeren Laura V. Cuaya fra Mexico til Ungarn på grunn av et doktorgradsstipend. Med seg på flyttelasset hadde hun hunden Kun-kun.

Hjemme i Mexico ble det snakket spansk, og det var dette språket Kun-kun kjente til. Cuaya ble nysgjerrig på om hunden i det hele tatt ville reagere på at folk snakket annerledes i Ungarn.

– Vi vet at mennesker hører forskjellen. Til og med små babyer som ikke har lært seg å snakke, klarer å skille mellom ulike språk, sier Laura V. Cuaya i en pressemelding.

Men hva med våre firbeinte venner?

Sammen med kolleger startet Cuaya et forskningsprosjekt for å komme til bunns i mysteriet. Studien er publisert i tidsskriftet Neuroimage.

Hundene fikk høre på eventyr

Forskerne lærte Kun-kun og 17 andre hunder å ligge helt stille i en MR-maskin. På denne måten kunne de skanne hjernen til dyrene for å få en oversikt.

Inne i maskinen fikk hundene høre eventyret «Den lille prinsen». Både på ungarsk og spansk. Alle hundene i studien var vant til kun ett av disse språkene i sitt daglige liv.

Ved å studere bilder av hjernene til hundene, kunne forskerne se om dyrene reagerte ulikt på de to språkene.

I tillegg spilte de også av krypterte versjoner av eventyret, det vil si versjoner uten språk, for å se om hundene oppdaget forskjeller mellom lyder og verbalt språk.

Resultatene av hjerneskanningene ga forskerne overraskende svar.

På disse bildene kunne forskerne se hvordan ulike regioner i hundenes hjerne reagerte ulikt på språk og lyd.

På disse bildene kunne forskerne se hvordan ulike regioner i hundenes hjerne reagerte ulikt på språk og lyd.

Foto: Eötvös Loránd University

De gamle er eldst

Når de sammenlignet responser i hjernen til hundene ut fra tale og ikke-tale, så forskerne tydelige forskjeller i hundens primære auditive cortex. Dette er et område i hjernen som behandler lydinformasjon.

Denne forskjellen så man uavhengig av kjent eller ukjent språk.

Men i tillegg til å gjenkjenne tale, kunne hundene også skille mellom ungarsk og spansk.

Disse språkspesifikke mønstrene ble funnet i en annen region av hjernen som kalles den sekundære auditive cortex.

Og jo eldre hunden var, jo bedre skilte hjernen mellom det kjente og det ukjente språket.

– Hvert språk er preget av en rekke hørbare regelmessigheter. Våre funn tyder på at i løpet av et liv med mennesker, oppdager hunder disse regelmessighetene til språket de blir utsatt for.

Det forklarer Raúl Hernández-Pérez, som er en del av den ungarske studien. Han får støtte av den norske hundeeksperten Turid Buvik, som mener det er forsket for lite på den kognitive atferden til hunder.

– Bra at forskning dokumenterer det vi vet

– Dette er nok en studie som viser hvor tett hunders utvikling er knyttet til vår egen. Jeg er overhodet ikke overrasket over disse resultatene, men jeg synes det er bra at slikt dokumenteres, sier Buvik.

Hun er innehaver av Trondheim Hundeskole og har selv forsket på ulike dyrearter.

– Vi vet at hunder kan gjenkjenne ord, derfor er det heller ingen overraskelse at de skiller mellom språk. For dem vil det å høre et nytt språk mer eller mindre være som å lære et nytt ord, sier Buvik.

Tidligere studier har blant annet vist at hunderasen Border Collie forstår 84 ulike ord. Men selv om et høyere tall ikke er dokumentert, så skjønner man at disse hundene gjenkjenner flere enn 84 ord, forklarer hundeeksperten.

– Derfor er det fint at ting man allerede er ganske sikre på, blir dokumentert i slike studier. Det er med på å underbygge noe vi kan tro på, sier hun til NRK.

Ifølge forskerne på den nye studien er dette aller første gang man har klart å vise at en ikke-menneskelig hjerne kan skille mellom to språk.

Hunder som venter i kø på hjerneskanning.

De to firbeinte venter på å få hjernen sin skannet ved Eötvös Loránd University i Budapest i Ungarn.

Foto: Eniko Kubinyi

Håper å avdekke flere hemmeligheter

Denne studien viser at det å høre forskjell på språk ikke er unikt for mennesker, forklarer Attila Andics.

Men man vet fremdeles ikke om andre dyr har den samme evnen.

– Det er faktisk mulig at i løpet av alle årene hunder har levd med mennesker, har gjort dem til bedre lyttere. Men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Dette må fremtidige studier finne svaret på, sier Andics.

Og hvis du lurer på hvordan Kun-kun har det etter å ha flyttet til Budapest. så er han like lykkelig som da han bodde i Mexico City, forklarer eieren.

– Han har opplevd snø for første gang og han elsker å svømme i Donau.

Nå håper Cuaya at Kun-kun og vennene hans vil fortsette å hjelpe forskerne med å avdekke flere hemmeligheter rundt hunders oppfatning av taleforståelse videre framover.