Hopp til innhold

Ny rapport: Kommune-Norge prioriterer ikke friluftslivet og folkehelsa

Norske kommuner har høye ambisjoner når det gjelder å få innbyggerne opp av sofaen og ut på tur. Intensjonene er gode, men utførelsen får strykkarakter, viser ny forskning.

Hansbakkfjæra

I Trondheim finner man mange turstier langs sjøkanten. Dette bildet er tatt i Hansbakkfjæra på Ranheim.

Foto: Bjørg Svendgård

Ifølge Helsedirektoratet bør voksne være i aktivitet i minst 150 minutter hver uke og barn i minst 60 minutter hver dag. I dag oppfyller kun en av tre personer denne anbefalingen.

Lasse Heimdal

Lasse Heimdal er generalsekretær i Norsk friluftsliv. Han mener kommunene kan bli bedre på å prioritere friluftsliv i sine planer.

Foto: Norsk Friluftsliv

Nå viser en ny rapport fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) at landets kommuner ikke prioriterer å legge til rette for at flere skal komme seg på tur i nærmiljøet. Det mangler penger og kompetanse i å planlegge for det lokale friluftslivet.

– Når man først bruker penger på aktiviteter, så er det ofte store anlegg og idrettshaller som blir prioritert. Friluftsliv og lavterskeltilbud stiller langt bak i køa, selv om kanskje størsteparten av befolkninga har behov for nettopp de små tiltakene, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, til NRK.

– Det får konsekvenser for innbyggerne

Det er Helsedirektoratet som har bestilt rapporten. De mener lokal tilrettelegging for de nære turveiene er et billig tiltak som kan bidra til et løft for folkehelsa.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave

– For folk flest er det nære hverdagslige friluftslivet gull verdt – både for rekreasjon og mosjon, sier Jakob Linhave som er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– For folk flest er det enkle og hverdagslige friluftslivet den viktigste aktivitetsarenaen. Da bør vi vite mest mulig om hva som står i veien for en god utvikling på dette området, sier Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

– Resultatene bekrefter dessverre at kommunene på langt nær tar i bruk det store potensialet på dette området. Dette får faktisk konsekvenser for innbyggerne. Det handler om helsegevinsten, trivselen og livskvaliteten.

Tidligere denne måneden viste resultat fra den nyeste HUNT-undersøkelsen at nordmenn er mest stillesittende på søndager, selv om mange har et sterkt forhold til søndagsturen. Den samme undersøkelsen viser også at både fedme- og overvektsproblemene i Norge øker.

I dag er 70 prosent av den norske befolkninga overvektige, det vil si at de har en BMI på mer enn 25.

Vil ha egne friluftsfolk i kommunene

I rapporten heter det at forskere ved NMBU har analysert hvordan de nære turene, eller det «kortreiste» og tilgjengelige hverdagsfriluftslivet vinner fram i landets kommuner.

En av de viktigste konklusjonene er at det ikke er samsvar mellom ambisjoner og faktiske prioriteringer i planer og budsjett.

– Mange aktører i landets kommuner og fylkeskommuner har svart på et større spørreskjema. Det viser seg at mange, omtrent 95 prosent, ønsker å prioritere en slik satsing, men når det kommer til konkrete planer er det ikke mye å vise til, sier forsker og forfatter av rapporten, Kine Halvorsen Thorén ved NMBU.

Hun tror kommunene burde hatt dedikerte folk til oppgaven. Det finnes for eksempel ingen lønnede ansatte i kommunene med ansvar for det lokale friluftslivet, slik som for idretten.

– Det finnes jo idrettskoordinater i kommunene, og kanskje burde man ha en aktivitetskoordinator i tillegg. Det er helt klart en viktig del av helsepolitikken, sier hun.

Skuffet over politikerne

Det er omtrent 20 prosent av den norske befolkninga som er knytta til organisert idrett. Men det er likevel hit den største delen av spillemidlene går. Nå ønsker Norsk Friluftsliv at politikerne tar større tak i problematikken rundt den generelle folkehelsa.

– SSB rapporterte i mars i år at helse koster Norge 342 milliarder kroner i året. Bare på ett år har kostnadene økt med 2635 kroner per person. Vi blir stadig flere eldre her i landet, så situasjonen er ikke bærekraftig. Det smarteste vi kan gjøre er å investere i folkehelsa slik at folk holder seg friske, sier Heimdal.

I fjor vedtok Stortinget at det skulle innføres en times aktivitet i skolehverdagen, men dette vedtaket er ikke iverksatt av regjeringen.

– De har overraskende «skutt ned» et stortingsvedtak om å innføre en times aktivitet i skolehverdagen. Dette er ikke bra. De gambler med folkehelsa, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv.

Tursti i Hommelvik

Turstien mellom Hommelvik og Muruvik i Trøndelag har utmerket seg på landsbasis. Den er nominert som en av kandidatene til å vinne Gjensidigestiftelsen pris for beste turute i Norge.

Foto: Snefrid Valstad