Ny mistanke om laksesykdommen PD i Ytre Namdal

Emilsen fisk har fått en positiv prøve for laksesykdommen Pancreas disease ved sitt anlegg på Lekafjorden.

Oppdrettslaks

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet skal nå ta flere prøver ved anlegget i Lekafjorden i Nord-Trøndelag.

Foto: Marøy, Terje / SCANPIX

Anlegget i Lekafjorden innholdet rund 750.000 og disse skal etter regelverket slaktes umiddelbart.

Prøven som ble tatt 16. januar i år var positv. Den positive prøven ble funnet ved en rutinekontroll og fisken skal ha fremstått som frisk. Fisken skal ikke hatt nedsatt apetitt eller vist andre tegn som kan forbindes med sykdommen.

Mattilsynet skal nå ta flere prøver ved anlegget og skal prøve å få oversikt over mulige smitteveger.

Flere av oppdretterne i området er nå sterkt rammet av både PD og ILA. Neste uke starter Midt-Norsk Havbruk AS slakt av nær en million smålaks etter et aggressivt utbrudd av ILA.

Alle berørte parter skal være varslet.

Saken oppdateres.