Hopp til innhold

Oppdrettsgigant brente lakselusdokumenter

En rapport fra Mattilsynet viser at Lerøy Midt har brent opp grunnlagsdata for lusetelling ved anlegget sitt. Lerøy mener på sin side det holder å gi fra seg tallene elektronisk.

Lakselus

ETTERFORSKES: Mangel på dokumentasjon av lakselus hos Lerøy Midt skal etterforskes av politiet.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

I rapporten etter tilsynet slår Mattilsynet fast at Lerøy Midt ikke hadde gode nok rutiner og beredskap for drift i havet utenfor Frøya. Videre står det i rapporten at grunnlagsdata for lusetelling var brent og derfor ikke kunne fremlegges.

Etter et tilsyn i 2015 fikk Lerøy Midt et vedtak om at grunnlagstallene for lusetellingene skulle oppgaveres hos bedriften.

«Vedtaket ble påklaget, men ble opprettholdt etter klagebehandling. På tross av dette ble det opplyst under tilsynet 30. august, at grunnlagsdata var brent, og kunne derfor ikke fremlegges. Under tilsyn i juni på samme lokalitet, ble disse fremlagt samlet i perm» heter det i rapporten.

Hilde Opoku

MÅLLØS: Hilde Opoku (MDG) mener dokumentasjonsbrenningen er svært alvorlig.

Foto: NRK

– Jeg har nesten ikke ord. Det er kjempealvorlig og et klart tillitsbrudd. Dette bør få konsekvenser for bedriften, sier varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku til NRK.

Store datamangler

Ivar Eiken

BEKREFTER BRENNING: Ivar Eiken bekrefter at oppdrettsselskapet har brent dokumentasjon.

Foto: Ivar Eiken / Privat

Ivar Eiken, avdelingssjef i Mattilsynet for Trondheim og omland bekrefter at Lerøy har brent grunnlagsdata for lusetelling. Utover dette ønsker ikke Mattilsynet å la seg intervjue om saken.

– Årsaken til dette er at fristen til virksomheten til å besvare vårt varsel ikke har gått ut, samt at dette grenser inn mot det politiet skal etterforske, skriver Eiken i en SMS til NRK.

Politiet vil heller ikke kommentere de brente dokumentene på nåværende tidspunkt.

– Dette vil etterforskninga finne svar på, men før vi har et svar, vil jeg ikke kommentere dette, sier stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Arve Nordtvedt.

Laks som er angrepet av lakselus

SPIST LEVENDE: Bildet fra Langskjæra-anlegget som er drevet av Lerøy Midt, viser at lakselus har spist seg helt ned til hodebeinet på laksen.

Foto: Mattilsynet

Er anmeldt av Mattilsynet

Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett har fått beskjed av Mattilsynet om å mer enn halvere produksjonen etter Mattilsynets tilsyn. 360 000 laks fikk store skader av lakselus ved lokalitetene. Dette viser bilder som Mattilsynet tok utenfor Frøya i høst.

Bildene fra tilsynet viser fisk som nærmest er levende oppspist av lus. Mattilsynet har også politianmeldt de to oppdrettsselskapene.

– Ikke rettferdig belysning av saken

I en e-post til NRK skriver Lerøy at de ikke vil kommentere den manglende dokumentasjonen på nåværende tidspunkt.

De vil svare Mattilsynet direkte i første omgang.

– Vi er av den oppfatning at selskapets svar vil korrigere det inntrykket som nå er skapt rundt Lerøy Midt sin operasjon. Selv om vi ikke har full oversikt over alt som blir påstått rundt oss kan vi dessverre allerede nå slå fast at flere av påstandene som rettes mot selskapet og dets ansatte, hverken i form eller innhold, kan ha til hensikt å belyse saken på en rettferdig og korrekt måte, skriver Stig Nilsen, konserndirektør i Lerøy i e-posten til NRK.

- Har ikke unndratt informasjon

NRK Trøndelag mottok torsdag kveld en e-post fra konsernleder i Lerøy Seafood Group, Henning Beltestad. Han mener at et vesentlig aspekt i saken er blitt misvisende framstilt.

Henning Beltestad

NRK Trøndelag mottok torsdag kveld en e-post fra konsernleder i Lerøy Seafood Group, Henning Beltestad. Han mener at et vesentlig aspekt i saken er blitt misvisende framstilt.

Foto: Trygve Hellestræ / NRK

– Lerøy rapporterer alle lusetall i henhold til de gjeldende krav i forskriften. Det gjelder også lokalitet Langskjæra. Næringa er pålagt ei elektronisk rapportering av lusedata via Altinn, noe vi også gjør. Det er ikke noe krav i forskriften om at man plikter å benytte eller beholde notater fra tellinga, ettersom myndighetene får all informasjon elektronisk. Det er da direkte misvisende å beskrive det som om vi har unndratt informasjon om lusetall fra myndighetene, uttaler konsernleder Henning Beltestad.