– Det er en gledens dag i NSB

Lederen for Trønderbanen er svært glad for nyheten om penger til elektrifisering av strekningen.

Regjeringen vil bruke nesten fire milliarder kroner på jernbane i Trøndelag de neste åra.

– Vi reagerer med stor entusiasme. Det er en gledens dag hos oss i NSB, sier Asle Nordbotten, leder for Trønder- Meråker- og Rørosbanen.

Tirsdag ble det klart at regjeringen foreslår å sette av nesten fire milliarder kroner, blant annet til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen.

Flirt-tog

NSB tenker å bruke de såkalte Flirt-togene i Trøndelag når regionen er elektrifisert.

Foto: Odd Vegard Kandal / NRK

I dag fraktes folk og gods på disse strekningene med dieseldrevet materiell.

Kortere reisetid

Elektrisk togdrift har flere fordeler, blant annet større fart, sier Nordbotten i NSB.

Han forteller at selskapet har beregnet at reisetiden mellom Trondheim og Steinkjer med dagens infrastruktur kommer til å bli redusert med rundt 20 minutter.

Dette gjør det også mulig å få til en høyere frekvens, altså flere avganger.

– Her kan det bli flere avganger. I pakken ligger det jo stasjonsutvikling og flere krysningsspor. Det gir muligheter for å se på hvordan vi skal jobbe for å få større frekvens.

Nye togsett

NSB tenker å erstatte dagens dieseldrevne motorvogner i Trøndelag med togtypen som kalles Flirt, og som er satt i trafikk på Østlandet.

– Det er samme type togsett, men det blir en vogn mindre per sett. Årsaken er at lengden på plattformene er litt kortere her enn i Oslo-området, sier Nordbotten.

Han legger til at elektrifisering også vil ha en stor miljøgevinst.

Ifølge samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) vil en omlegging fra diesel til strøm bety 14.500 tonn i reduserte CO2-utslipp hvert år.

Glede på svensk side

Meråkerbanen forbinder Midt-Norge og Sverige, og i nabolandet blir nyheten om elektrifisering av strekningen godt mottatt.

– For det første er dette veldig bra. Dette er noe som mange har vært med å kjempe for, sier Mats Forslund, turistsjef i Jämtland og Härjedalen til Sveriges Radio.

Han tror en elektrifisering av strekningen vil utvikle reisemulighetene mellom Sverige og Norge, også for folk som skal reise langt.

Forslund tror også at koblingen til flyplassen på Værnes kommer til å bli bedre og viktigere for reiselivsnæringen.

I februar var svenske toppolitikere på Stortinget, nettopp for å argumentere for en elektrifisering av Meråkerbanen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


Siste fra Trøndelag

Midtnytt 23.00

Kveldens siste Midtnytt

Kveldens siste Midtnytt