Norske Skog trolig reddet fra konkurs

Norske Skog melder onsdag formiddag at de ulike kreditorgruppene i selskapet er enige om en redningsplan.

Norske Skog, Skogn

Norske Skog eier papirfabrikken på Skogn.

Den nye avtalen innebærer at de usikrede långiverne får litt mer enn det de fikk i styrets siste redningsplan. Det betyr samtidig at aksjonærene og de sikrede aksjonærene for noe mindre enn i den samme planen.

Stort skritt

Lars Sperre er konsernsjef I Norske Skog ASA

Lars Sperre er konsernsjef i Norske Skog.

Foto: Norske Skog

– Dette er et stort skritt i riktig retning, og vi opplever at det er en felles forståelse mellom de ulike aksjonærene, sier konsernsjef Lars Sperre til NRK.

Men fortsatt mangler det aksept fra mange av kreditorene for at avtalen skal bli endelig vedtatt.

– Ja, vi må ha med oss 75 prosent av alle kreditorene, men vi er godt på vei, sier Sperre.

Kjempet mot konkurs

Norske Skog har i flere uker kjempet for å unngå en konkurs, og styret la i forrige uke frem et nytt forslag for refinansieringen av det konkurstruede selskapet.

Christen Sveaas

Christen Sveaas er styreleder i Norske Skog.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Ifølge meldingen stiller over 80 prosent av de sikrede kreditorene og 50 prosent av de usikrede kreditorene seg bak forslaget. Det samme gjelder for flertallet av aksjonærene.

– Vi er veldig glade for at en stor andel av våre største kreditorer og aksjonærer nå støtter refinansieringsforslaget. Nå oppfordrer jeg alle interessenter i Norske Skog til å gi sitt samtykke til forslaget slik at den nødvendige støtten nås. Som sagt gjentatte ganger vil alternativet være en komplisert insolvensprosess, sier styreleder Christen Sveaas.

Umiddelbart etter at nyheten kom, gikk aksjekursen til Norske Skog rett i været på Oslo Børs. I løpet av et kvarter hadde verdien steget med nærmere 50 prosent.

Reddet

Hvis ikke den planen ble akseptert, kunne det ende med konkurs. Nå ser det ut til at papirprodusenten med fabrikker både i Norge og i utlandet er reddet.

Norske Skog hadde ved utgangen av andre kvartal en gjeld på 10,7 milliarder kroner. Samtidig hadde selskapet en negativ egenkapital på 558 millioner kroner. Derfor er det långiverne som har kontrollert selskapet. Kampen har stått mellom långiverne som har pant i Norske Skogs sju fabrikker, og de som ikke har hatt en slik sikkerhet.

Fordelingen

For å sikre den nye enigheten har styret endret på forslaget de la fram 11. oktober. I den nye planen foreslås det at eierandelene i selskapet fordeles på følgende måte:

* Långivere med pant i selskapets fabrikker: 90,75 prosent

* Långivere uten pant: 6,75 prosent

* Nåværende aksjonærer: 2,50 prosent.

I dette nye forslaget er de usikrede kreditorenes andel økt med 0,45 prosent på bekostning av de sikrede kreditorene og aksjonærene.

Utvider fristen

Styret har nok en gang utvidet fristen for når eierne må gi sin formelle tilbakemelding på forslaget, denne gang til 25. oktober klokka 17.00.

Selv om et flertall av de usikre kreditorene er enige om planen, er det ikke dermed sagt at den vil gå gjennom. Tre fjerdedeler av eierne i hvert eneste av Norske Skogs lån må stemme for løsningen for at den skal bli godkjent.