Norske Skog-frist utsatt i fem dager

Fristen for gjeldstyngede Norske Skog for å bli enig med kreditorene er forlenget til onsdag 23. august.

Norske Skog

2500 mennesker jobber i Norske Skog, som har virksomhet i seks land. I Norge er det omkring 370 ansatte ved fabrikken i Skogn (bildet) og drøyt 500 i Halden.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Det melder selskapet selv i en børsmelding fredag kveld.

– Vi er svært fornøyde med at sentrale aksjeeiere er villige til å støtte selskapets aktivitiet gjennom likviditetsmidler som lån, sier konsernsjef Lars P. S. Sperre i børsmeldingen.

Dagens utsettelse er en forlengelse av eksisterende avtaler med kreditorene, inkludert nok en utsettelse på renteinnbetalinger for den gjeldstyngede papirgiganten. Norske Skog har også fått løfter om kassekreditt på 16 millioner euro, tilsvarende cirka 150 millioner kroner, som de kan bruke for å dekke løpende utgifter.

– Kreditorene forlenger fristen ut fra et ønske om mer tid til samtaler og dokumentasjon, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig til NTB.

Fristen sammenfaller med at selskapet skal legge fram resultatet for andre kvartal onsdag. Resultatframleggelsen skulle egentlig skje 3. juli, men ble utsatt.

Ny orientering torsdag

Fristen med å finne en løsning med kreditorene var opprinnelige satt til forrige fredag, men ble forlenget med ei uke. På skjebnedagen for å unngå konkurs er den altså forlenget med fem nye dager,

– På den ekstraordinære generalforsamlingen neste torsdag får aksjonærene informasjon i status i prosessen. Det vil bli et nytt møte der aksjonærene får et endelig forslag til vedtak, sier Dybevig.

Planen som legges fram tidlig i neste uke skal ha støtte fra flertallet av kreditorene bak to store lån, ifølge børsmeldingen.

Gjeldsforhandlingene mellom aksjonærer og kreditorer i Norske Skog handler til sjuende og sist om eierstrukturen. De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent. Flere forslag er forkastet, og fristen for å komme til enighet er utsatt flere ganger.

Stor gjeld

Norske Skog har pådratt seg milliardgjeld etter lånefinansierte oppkjøp og vært på randen av konkurs flere ganger. Selskapets sju fabrikker går med overskudd, men at for mye av det de tjener, går til å betale renter.

– Våre papirfabrikker er svært konkurransedyktige og har en innbringende fremtid, uavhengig av den endelige løsningen for selskapets kapitalstruktur, fortsetter Sperre.

2500 mennesker jobber i selskapet, som har virksomhet i seks land. I Norge er det omkring 370 ansatte i Skogn og drøyt 500 i Halden. Selskapet har lenge har slitt i et fallende avispapirmarked.

Egenkapitalen i selskapet er tapt og selskapet hadde ved utgangen av mars i år en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner.

Tidligere denne uka ble det kjent at investoren Christen Sveaas gjennom selskapet Kistefoss AS har kjøpt 24 millioner aksjer i Norske Skog. Selskapet er dermed den største aksjonæren i selskapet, og markedet reagerte positivt på nyheten.