Norsk Kylling politianmeldt

Norsk Kylling er nå politianmeldt av Fylkesmannen etter massive brudd på utslippstillatelsene.

Norsk kylling på Støren

Norsk Kylling på Støren har slaktet over dobbelt så mye som bedriften har lov til. Nå er kyllingslakteriet anmeldt.

Foto: NRK / NRK

Kyllingslakteriet på Støren i Sør-Trøndelag hadde tillatelse til å slakte 13000 tonn i året. Likevel ble det årlig slaktet inntil 33000 tonn kylling og kalkun. Nå har Fylkesmannen anmeldt Norsk Kylling til politiet brudd på utslippstillatelsene. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

– Da vi rapporterte inn tallene for 2012, oppdaget vi et avvik mellom gjeldende konsesjon og vår produksjon. Vi varslet da Fylkesmannen og hadde et møte med dem. I etterkant har vi hatt godt samarbeid med Fylkesmannen, sier teknisk direktør ved Norsk Kylling, Jan Erik Kvingedal, til NRK.

– Verste jeg har sett

Utslipp i Gaula.

Tidligere har utslipp fra kyllingslakteriet forurenset Gaula.

Foto: Eilif Peder Folstad

Miljødirektør Stein Arne Andreassen sier til Adresseavisen at han ser svært alvorlig på det som har skjedd. I løpet av sine tjue år i miljøsektoren i Trøndelag, har han ikke opplevd så massive brudd på tillatelsene som dette.

– Det handler for det første om et formelt brudd, der en øker produksjonen utover det som er tillatt. Dessuten handler om det om hvilke konsekvenser dette kan ha hatt for vannet i elva. Det vet vi ikke noe om, sier Andreassen til avisa.

Det er nå etablert et renseanlegg på Støren som Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) mener skal tåle en økning i produksjonen slik at vannkvaliteten i Gaula forblir god.

– Norsk Kylling har overholdt rensekravene i forhold til den gamle konsesjonen, men volumet har vært vesentlig større, sier Kvingedal til NRK.

Rema overtok brudd

I arbeidsrettssaken som nylig ble avsluttet i Sør-Trøndelag tingrett kom det frem Norsk Kylling hadde produsert mer enn dobbelt så mye som bedriften hadde konsesjon for gjennom flere år. Det betyr at konsesjonsrammene er brutt både i kyllinggründer Agnar Østhus' tid, men også etter at Rema ble hovedeier i bedriften i 2011.

Under rettssaken hevdet Norsk Kyllings advokat at den nye ledelsen ikke visste at utslippstillatelsen ikke var i orden og dermed ikke visste om bruddene. Den gamle ledelsen skal også ha rapportert inn uriktige tall til daværende Klima- og forurensingsdirektoratet, ifølge advokaten.

– Den gamle ledelsen hadde plikt til å fortelle den nye direktøren om misforhold og uriktig rapportering. Det skjedde ikke, sa advokat Jan Fougner under rettssaken.

Vil slakte enda mer

Samtidig som Fylkesmannen har politianmeldt bedriften, har Norsk Kylling søkt Fylkesmannen om å få slakte enda flere kyllinger og kalkuner. Bedriften ønsker å økte slaktingen til 44000 tonn kylling og 5000 tonn kalkun.

I den nye konsesjonssøknaden sier den nye ledelsen i Norsk Kylling at rutiner, drift av anleggene og kvalitet er gjennomgått og at de har foretatt nye risikoanalyser. Både vannutslipp og luktutslipp er undersøkt.

– Vi fikk utstedt en midlertidig konsesjonsmengde på 23000 tonn. Det stemmer at vi har en ny søknad inne hos Fylkesmannen nå, bekrefter Kvingedal.

Fylkesmannen skal nå ta stilling til om Norsk Kylling skal få utvide produksjonen. I mellomtiden ligger Fylkesmannens anmeldelse av Norsk Kylling til behandling hos Sør-Trøndelag politidistrikt.

Norsk kylling, Støren

Norsk Kylling på Støren i Sør-Trøndelag har vært i hardt vær flere ganger gjennom årenes løp.

Foto: Bjørn Solli/NRK