Nidareid gård/Lagmann Lindboe

En av de flotteste privatboliger i Trondheim by, Nidareid gård, ble oppført i 1850 av grosserer Einar Gram.

Hør: