Hopp til innhold

Vil ikke betale for Statland-raset

Statens naturskadefond vil ikke betale for skadene som oppstod som følge av det undersjøiske raset på Statland i januar 2014.

I november 2014 konkluderte Norges vassdrags- og energidirektorat at raset som utløste flodbølgen som førte til store skader på Statland i fjor ble utløst av anleggsarbeid.

Namdalsavisa har nå fått tak i dokumenter fra Statens naturskadefond som viser at som følge av dette ikke vil gi erstatning til de som ble rammet av flodbølgen som slo inn over land etter raset.

Til sammen har sju grunneiere og bedrifter søkt om erstatning.

Flodbølge inn på land

Det var på ettermiddagen den 29. januar 2014 at et undersjøisk ras gikk i fjorden utenfor Statland. Jord- og steinmassene førte til at en stor flodbølge skyldte inn over land og raserte flere hus, brygger og naust.

Til sammen ble 51 personer evakuert.

Oppryddinga etter raset kosta 25 millioner kroner, ei regning Staten tok.

Kommunen kan bli stilt til ansvar

Nå blir det det opp til Inntrøndelag tingrett å avgjøre om naturskadefondet er erstatningspliktig. Dersom retten kommer fram til at de ikke er det, kan det bli aktuelt for de rammede å søke erstatning av kommunen.

– Vi må bare ta til etteretning at folk vil gå oss etter i sømmene i forhold til vår rolle i dette. Vi har en rolle som bygningsmyndighet og vi mener vi har gjort en grundig jobb og forberedt oss godt i forhold til de vedtaka som er gjort. Vi mener vi har vårt på det tørre i dette, sier rådmann Kjell Einvik til NRK.

Dersom kommunen skulle bli nødt til å betale flere millioner kroner i erstatning vil det bli dramatisk for Namdalseid, mener Einvik.

– Vi har ikke penger til å betale dette. Vi er en fattig kommune så det vil helt klart gå utover andre ting dersom det blir tilfellet, sier Einvik.