Hopp til innhold

Namsos kan ta over Rock City-gjelda

– Vi må begynne å rydde opp, sier ordføreren i Namsos, som støtter rådmannens forslag om å ta over Rock Citys gjeld på 14 millioner kroner.

Rock City

INGEN SUKSESS: Rock City åpnet i trønderbyen i 2011 og skulle bli et nasjonalt ressurssenter for pop og rock, og opplevelsessenter for trønderrock. Men etter langvarige problemer og store underskudd ble det kroken på døra i fjor.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Rock City åpnet i trønderbyen i 2011 og skulle bli et nasjonalt ressurssenter for pop og rock, og opplevelsessenter for trønderrock. Etter langvarige problemer og store underskudd, trakk staten og fylkeskommunen støtten i fjor. Det endte med kroken på døra.

Nå foreslår rådmann Gunnar Lien at kommunen starter på en storopprydding. Forslaget er at kommunen overtar og betaler ned 14 millioner kroner i gjeld etter Rock City

– Det har vært kjent at selskapet ikke har midler til å betjene lån og forpliktelser. Vi har forsøkt å barbere ned driften i selskapet til et minimum for å spare kostnader, sier Lien til NRK.

– Vi er nødt til å ta noen grep for å ta ansvar, og ta over garantien og betale ut gjelda selskapet har. Nettopp for å komme et steg videre i prosessen, forklarer han.

Ordføreren er enig

Dagens situasjon står i sterk kontrast til ambisjonene for Rock City slik de var i 2011.

Arnhild Holstad

ORDFØRER ENIG: – Det er naturlig å ta de første grepene med å ta ned selskapet, endre eierskap og betale ned gjelda, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Rådmannen foreslår at Rock City legges under det kommunalt eide Namsos Industribyggeselskapselskap, et selskap som driver med utleie. For det er utleie det har blitt av bygningsmassen på Vestre havn.

Namsosordfører Arnhild Holstad er enig med rådmannen i saken.

– Vi må begynne å rydde opp, og ta ett steg av gangen. Dette er også diskutert i formannskapet, som er generalforsamling for Rock City Namsos AS. Så jeg opplever at dette er et godt forslag, i tråd med den politiske holdningen, sier Holstad til NRK.

Vil be om hjelp

Det nasjonale museet for populærmusikk i Norge, Rockheim i Trondheim, utreder nå hva som kan skje med opplevelsessenteret i Rock City. En lokal næringshage jobber også med en utredning som kommunen venter på.

– Vi skal se ting i sammenheng. Det er generalforsamling i Rock City Namsos i juni. Da er det naturlig å ta de første grepene med å ta ned selskapet, endre eierskap og betale ned gjelda, forklarer ordføreren.

Holstad påpeker at det er noe igjen etter Rock City, selv om senteret ikke ble en suksess.

– Vi har en flott bygningsmasse, der det fortsatt skal være liv og røre. Men det er lurt å prøve å gjøre ting skikkelig, slik at det forsøksvis blir noe som varer. I stedet for at vi haster på å og kanskje tråkke feil igjen.

Ordføreren vil etter hvert se på hva hele Rock City-prosjektet har kostet kommunen etter at stat og fylkeskommune trakk seg ut, og be rikspolitikerne vurderer å betale deler av regninga.