Nå blir jegerne vårt viktigste våpen

Etter at det i dag ble kjent at en elg skutt i Lierne hadde skrantesjuke, ber Mattilsynet jegerne være ekstra oppmerksomme.

Elgjeger

Jegerne blir en av de viktigste aktørene for å bekjempe skrantesjuke hos elg og hjortedyr.

Foto: Tom Haakenstad / NRK

Mattilsynet bekrefter i dag at ei elgku som ble felt i Lierne denne uka hadde skrantesjuke.

Elgen i Lierne er den tredje som har fått påvist skrantesjuke her i landet, etter at det ble funnet to tilfeller av skrantesjuke på elg i Selbu i Sør-Trøndelag i 2016.

Og Mattilsynet er ikke overrasket over at det dukker opp et tilfelle av sykdommen også i år.

Elgjakt i Lierne

Mattilsynet blir ikke overrasket om det dukker opp flere tilfeller av skrantesjuke i løpet av jakta i år.

Foto: Bengt Steinar Nordbakk

– Vi oppdaget jo i Selbu i fjor en sykdom som vi ikke visste at vi hadde her til lands, og da tenkte vi at vi kanskje ikke hadde funnet det aller første tilfellet av den. Så vi er ikke overrasket, nei.

Det sier direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud.

Kan bli flere

Karen Johanne Baalsrud

Direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud sier at jegernes innsats blir avgjørende i kampen for å bekjempe skrantesjuken.

Foto: NRK

Hun vil heller ikke bli overrasket om det dukker opp enda flere tilfeller.

– Når vi har funnet et smittet dyr såpass tidlig i jakta, så regner vi at det er stor sjanse for at det ikke er det eneste i området som kan ha sjukdommen.

– Samtidig har vi ikke sett noe særlig av sykdom på elg, så det er mye vi ikke vet her, sier Baalsrud.

Jegerne blir viktige

Funnet av skrantesjuke på elgen i Lierne gjør at Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) vurderer hvordan de kan øke prøveinnsamlingen av viltlevende hjortedyr fra området ytterligere.

–Da blir det blir om mulig enda viktigere framover at jegerne bidrar, slik de allerede har gjort, med å ta prøver av så mange dyr som mulig. Vi ønsker oss hjerneprøver av flest mulig dyr slik at vi skal kunne ha best mulig oversikt over dette, sier Baalsrud.

Vil forske på skrantesyke i Selbu

Flere typer

Det er trolig flere typer av skrantesjuke, og Mattilsynet vet ennå ikke om elgen i Lierne hadde samme type som elgene i Selbu. De vet heller ikke sikkert om det er samme type som er påvist hos rein i Nordfjella.

Men vi vet endel om hvordan sykdommen smitter, sier Baalsrud.

– Det ser ut som den særlig smitter der dyr er tett i lag, og at den overføres via spytt og urin.

Kan dere vinne kampen mot denne sykdommen?

– Både amerikanske og norske forskningsmiljøer sier at vi kan lykkes, fordi vi trolig er tidlig i forløpet av den.

– Skal vi bli kvitt skrantesjuke, er det best å skyta ned heile stammen

Ikke farlig for mennesker

Baalsrud understreker at sykdommen ikke er farlig for mennesker. Det bygger hun på at amerikanerne har 50 års erfaring med skrantesjuke på hjortedyr.

Elg skutt av jeger

Mattilsynet forsikrer at kjøttet er ikke farlig for mennesker, selv om elgen skulle være smittet av skrantesjuke.

Foto: NRK

Men er det farlig å spise kjøttet?

– Nei, det er det ikke. Amerikanerne har ikke et eneste tilfelle av at sykdommen har smittet til mennesker, til tross for at de ikke har drevet fullorganisert testing av alle slakt.

Mattilsynet har vært i kontakt med jegeren som skjøt elgen i Lierne. Slakteskrotten og slakterester som lå igjen på fellingsstedet er tatt hånd om av Mattilsynet og blir sendt til Veterinærinstituttet for prøvetaking.