NRK Meny
Normal

Vil forske på skrantesyke i Selbu

I Norge er det så langt registrert to elg og tre villrein med skrantesjuke. Nå vil Norsk institutt for naturforskning finne ut mer om sykdommen.

elg
Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

Skrantesyke, eller Chronic Wasting Disease, er nylig oppdaget hos villrein og elg i Norge. I Selbu har to elg blitt smittet av sykdommen.

Nå har forskere ved Norsk institutt for naturforskning søkt om tilskudd fra Miljødirektoratet til å kartlegge forekomsten og spredningen av skrantesyke hos elg i Trøndelag.

– Vi har en tett dialog med Miljødirektoratet og gjennomfører prosjektet på oppdrag fra dem, sier prosjektleder Christer Rolandsen.

I prosjektbeskrivelsen til Miljødirektoratet står det at de ønsker å radiomerke rundt 50 elg i Selbu. Målet er å studere utviklingen og betydningen av skrantesyke for elgen der og i områdene rundt. De vil følge de radiomerkede elgene i en periode på 8–10 år.

– Vi vil undersøke andelen dyr som er smittet, smitteraten ,og på den måten hvor fort den utvikler seg. Poenget er å lære mer om sykdommen og spredningspotensialet, for det finnes lite forskning på dette området, sier Rolandsen.

Ved å merke og teste et tilfeldig utvalg eldre kyr, vil forskerne få et mer representativt bilde på fordelingen av skrantesyke i bestanden.

– Når man kun baserer seg på dyr felt i elgjakta, er det få eldre dyr som felles. Det betyr at hvis sykdommen er aldersbetinget og at man utvikler sykdommen ved høy alder, trenger vi mer kunnskap av den levende delen av bestanden, sier Rolandsen.

I løpet av høsten har jegere sendt inn prøver fra 8500 hjortedyr i Norge. Ingen nye tilfeller av sykdommen ble funnet. Planen er at Rolandsen og kollegaene skal sette i gang arbeidet i løpet av februar og mars.

Skrantesyke smitter ikke folk, men for dyr er det en dødelig sykdom.

Hjerne fra hjortedyr med CWD

Hjerne fra et hjortedyr med CWD

Foto: Sylvie Lafond Benestad/Veterinærinstituttet