Nå blir det lettere å bli kvitt dette

Lei av å kjøre søppel? Innen utgangen av året slipper du kanskje å drasse med deg brukt glass- og metallemballasje til nærmiljøets returpunkt.

Avfall som dette skal det bli lettere å bli kvitt

Eksempler på husholdningsemballasje det for mange vil bli lettere å bli kvitt de neste årene.

Foto: Katrine Lunke / loop.no

I juni startet Innherred renovasjon et prøveprosjekt for bedre innsamling av glass- og metallemballasje hjemme hos 500 husstander i Stjørdal.

Renovasjonsselskapet delte ut dunker til husstandene, og fredag ble avfallet samlet inn for første gang.

– Dette vil folk ha, tilbakemeldingene har vært veldig gode så langt, sier Øyfrid Knudsen, informasjonsmedarbeider i Innherred renovasjon.

Innherred renovasjon henter brukt glass- og metallembalasje

Innherred renovasjon henter brukt glass- og metallemballasje hos 500 husstander på Stjørdal. På nyåret vurderes det å gjøre tilbudet permanent.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Det anslås at en fjerdedel av Norges husstander vil ha hjemmehenting av glass og metall innen utgangen av året.

Populært tilbud

Thomas Sandune er blant beboerne i Stjørdal som kan la bilen stå når det er tid for å kvitte seg med hjemmets glass- og metallrester.

– Veldig positivt. Det er mye mindre som går i restavfallet. Tror jeg har blitt flinkere til å sortere også, sier han.

Thomas Sandune glad for ny ordning

Thomas Sandune er blant Stjørdalsbeboerne som ikke trenger å gå lenger enn til gårdsplassen for å legge fra seg brukte glass- og metallbokser.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Likevel har gleden en ulempe ved seg, som gjerne krever at man er litt handyman.

– Det eneste negative er at man må bygge ut det eksisterende søppelhuset. Men mange har godt av å dra seg opp av sofaen å ha et lite prosjekt, sier Sandune, som selv må frem med hammeren.

En trend i hele landet

Det er ikke bare på Stjørdal at det gjøres forsøk på å gjenvinne en større del av folks glass- og metallavfall. Lignende tiltak foregår flere steder i landet, blant annet i Drammen, der beboere har hatt egen dunk for dette avfallet i lengre tid.

– Hvor miljøvennlig er det egentlig, hvis flere lastebiler må i sving i lokalmiljøene?

– Det må se på. Vi vil vurdere om vi kan samkjøre med annen tømming. Det ser vi på når vi har høstet av erfaringene, trolig etter jul en gang. Til syvende og sist blir det et kvalitet og kostnadsspørsmål, sier Øyfrid Knudsen.

Beboere i Stjørdal prøver nye søpledunker

Dette er dunkene 500 husstander i Stjørdal har fått i forbindelse med testprosjektet. På nyåret vurderes det om tilbudet skal utvidet og bli permanent.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Avfallsproblemer ved returpunkt

Ønsker mer gjenvinning

En viktig del av prosjektet er å finne ut om sorteringen av glass- og metall blir bedre dersom det blir lettere for forbrukerne å kvitte seg med avfallet.

– Mye havner fortere i restavfallet hjemme hvis man må kjøre det langt av gårde for å bli kvitt det. Vi vil nå analysere om det er mindre glass- og metall i restavfallet enn før da testpersonene måtte levere denne typen avfall i returpunktene, sammen med annet avfall, sier Knudsen.

I Norge er det Syklus som gjenvinner glass- og metallavfall. Direktør for innsamling og gjenvinning, Jacob Smith, ser at mer av denne typen søppel gjenvinnes.

Innsamlings- og gjenvinningsdirektør Jacob Smith

– Innen utgangen av året vil opp mot 27 % av landets husstander ha tilbud om hjemmehenting av emballasje av metall og glass. Det mener Innsamlings- og gjenvinningsdirektør i Syklus, Jacob Smith.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Det er mye lettere for folk å bli kvitt for eksempel en hermetikkboks med tomatrester på en ordentlig måte. Tilbakemeldingene tyder på forbrukerne gjør en ekstra innsats for miljøet når kommunen tilrettelegger med tiltak som hjemmehenting.