Har sittet i fengsel for å ha filleristet babyen sin – vil kjempe for å bli renvasket

«Lene» har hele tiden hevdet at hun er uskyldig dømt for å ha mishandlet sin to måneder gamle sønn. Nå håper hun at en ny forskningsrapport skal hjelpe henne å bli trodd.

"Lene" forteller om hvordan hun mener seg uskyldig dømt for å ha filleristet sitt eget barn.

FÅR STØTTE: Hun har hele tiden hevdet at hun ble uskyldig dømt for å mishandle sin egen baby. Nå får «Lene» støtte fra en ny og omfattende forskningsrapport.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Jeg føler meg endelig trodd av noen, sier «Lene».

Hun sitter hjemme i stua si et sted i Innlandet og ser ut av vinduet. Hun kjemper mot tårene, slik hun har gjort så mange ganger før de siste årene.

Men nå klarer hun ikke å holde tilbake.

– Endelig er det noen som har sett at det kanskje ikke var snakk om filleristing – men om en underliggende sykdom, sier hun gråtkvalt.

Eksperter ser saken med nye øyne

Lene snakker om en helt fersk forskningsrapport som nettopp er publisert.

Hun snakker om de juridiske og medisinske ekspertene som har gransket 17 straffesaker hvor foreldre var tiltalt for å ha filleristet barna sine.

Forskerne har i denne rapporten konkludert med at flere foreldre kan ha blitt feilaktig dømt i Norge. De er sterkt kritiske til konklusjonene fra de sakkyndige som dommene i stor grad bygger på.

Lene har fått vite at saken mot henne er en av sakene som forskerne har gjennomgått.

– Denne rapporten betyr alt. Det er håp. Det er livet mitt som kan forandres. Jeg ønsker å gjenoppta saken min. Jeg kommer til å kjempe for å bli frifunnet. For tredje gang, sier Lene.

Ble fraktet med luftambulansen

Det har gått nesten ti år siden livet ble snudd på hodet. Hun hadde sin 2,5 måneder gamle sønn på fanget for å mate ham. Og han falt.

Det var starten på marerittet.

– Jeg mistet sønnen min da jeg skulle gi han mat. Han datt fra fanget mitt og ned i gulvet da jeg skulle gi han ei tåteflaske. Jeg reagerte med en gang, for jeg skjønte at noe var galt. Han begynte å illskrike og bøye seg bakover i en sånn bananfasong. Og fra da begynte ballen å rulle, forklarer Lene.

Luftambulansen fraktet dem til sykehuset hvor sønnen undersøkt. De fant to blødninger i hodet. Lene fortalte dem om fallet. Heldigvis ble formen til sønnen mye bedre, og etter omtrent en uke fikk de reise hjem igjen.

– Jeg husker han var veldig glad og fornøyd da han fikk leke med nøklene til legen. Vi fikk beskjed om at vi skulle ringe om noe forandret seg, sier hun.

Og det gjorde det.

"Lene" forteller om hvordan hun mener seg uskyldig dømt for å ha filleristet sitt eget barn.

VIL GJENOPPTA SAKEN SIN: Lene ble dømt for mishandling mot sitt eget barn – nå vil hun gjenoppta saken sin.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Livstruende skadet

Bare dager etter det ukelange oppholdet på sykehus, ble sønnen igjen syk. Den lille babyen hadde ingen matlyst, og legene måtte undersøke gutten på nytt.

– Det viste seg at han hadde fått en blødning akkurat på samme sted som da jeg hadde mistet ham i gulvet. Men overlegen på barneavdelingen mente at dette var et nytt påført traume, en ny påført skade, og at sønnen min var livstruende skadet, sier Lene.

Hun husker hvor surrealistisk det føltes å bli pågrepet av politiet på sykehuset. Det var kaos og tårer. Hun skjønte ingenting.

– Jeg skulle ut på do, og da jeg åpnet døra sto det seks politifolk der utenfor. To var sivil og fire var uniformerte. Overlegen kom inn i rommet og fortalte at sønnen min hadde alvorlige hodeskader. Det var jo bare et stort kaos, sier hun.

Hun måtte bli med til politistasjonen, og ble tatt med vekk fra barnet sitt som var skadet.

– Heldigvis hadde jeg med meg mamma på sykehuset. Så hun fikk lov til å være med sønnen min mens jeg ble med til arresten. Der ble jeg fortalt at jeg var mistenkt for å ha mishandlet sønnen min, forteller Lene.

Dømt i to rettsinstanser

Lene ble dømt i både tingretten og lagmannsretten for å ha skadet sin egen baby. Legene fant flere ribbeinsbrudd, blåmerker og en tre centimeter lang rift i bakhodet på den lille gutten.

De sakkyndige mente at hun hadde filleristet babyen. Men Lene har hele tiden hevdet sin uskyld.

– Du er dømt i to instanser. Forstår du at mange ikke tror på deg?

– På en måte forstår jeg. Jeg visste at jeg hadde mistet sønnen min i gulvet. Det var det eneste jeg hadde som forklaring, sier Lene.

I tingretten ble hun dømt til fengsel i to år. Saken ble anket og i lagmannsretten ble hun i 2015 dømt til fengsel i ett år. Retten mente at hun minst tre ganger hadde mishandlet sønnen.

Dommen bygger i stor grad på konklusjonene fra de sakkyndige. De mente at hodeskadene og de andre skadene som spedbarnet hadde fått, skyldtes filleristing.

Men de medisinske ekspertene i den nye forskningsrapporten er svært uenige i denne konklusjonen.

De mener at de sakkyndige har tatt feil i sine vurderinger.

Forskerne mener at hodeskadene på sønnen til Lene kan komme fra den medfødte tilstanden godartet utvendig vannhode (BEH). De skriver følgende i rapporten:

«Etter en ny analyse av det foreliggende medisinske materialet har de tre medisinerne blant artikkelforfatterne konkludert med at det ses kliniske og radiologiske tegn som er forenlige med ekstern hydrocefalus, som kan ha forårsaket eller predisponert for subdurale blødninger. Ut fra denne vurderingen framstår derfor de sakkyndiges vurdering av at BEH ikke forelå, som uriktig.»

– Jeg får gåsehud av hva forskerne har kommet frem til i saken min. Det gir meg en inderlig følelse av håp. Nå har jeg endelig noen medisinske eksperter på min side, sier Lene.

Diagnosen filleristing, også kalt Shaken baby syndrome, er en omstridt diagnose. Debatten rundt diagnosen er preget av sterke motsetninger i det medisinske fagmiljøet.

NRK forklarer

Hvorfor er ekspertene uenige om filleristing?

Personer i det medisinske fagmiljøet er uenige

Hvert år blir mellom 7 og 10 norske barn behandlet for blødninger i hodet etter mistanke om mishandling.

Mange norske eksperter mener at spedbarn med spesielle hjerneskader er filleristet av voksne, men en ny gransking viser at skadene kan være medfødt. 

For å kunne si at et barn har blitt filleristet har ekspertene særlig sett etter tre hodeskader. Dette kalles triaden.

 

 

Tre kjennetegn på filleristing

 1. Blødninger under hjernehinnen
 2. Øyebunnsblødninger
 3. Hjerneskade

Men andre eksperter mener disse skadene kan ha andre forklaringer. 

Omdiskutert internasjonalt

I Sverige har så godt som alle rettsmedisinere sluttet å bruke diagnosen.

En rekke saker har blitt gjenopptatt. Fem dommer har hittil blitt opphevet i domstolene.

 

Ny gjennomgang i Norge

To jusprofessorer og tre medisineksperter har gått gjennom 17 dommer der foreldre var tiltalt for filleristing.


I åtte av sakene mener de at hjerneskadene kan skyldes en medfødt tilstand, kalt utvendig vannhode. 

Foreldre kan være uriktig dømt

Gjennomgangen av dommene viser at flere foreldre kan være dømt på feil grunnlag. 
 

Nå er spørsmålet om noen av de dømte foreldrene får sine saker gjenopptatt.

En av landets mest erfarne rettsmedisinere, Arne Stray-Pedersen, stiller seg meget kritisk til den nye granskingen. Han mener den er både mangelfull og faglig svak.

– Den er basert på alternativ forståelse av medisinsk fakta. Jeg finner ikke de kriteriene som de eventuelt har brukt for å sette de diagnosene. Det er et stort problem. Min mening er at bakgrunnsmaterialet for denne rapporten, for denne konklusjonen, ikke er balansert. De er ikke etterprøvbare med mindre noen andre også kan få lov til å se på dommene, sier Stray Pedersen.

– Så du mener dette er faglig svakt?

– Dette er faglig svakt, er min oppfatning. Det er ubalansert, først og fremst. De benytter kriterier som de ikke opplyser om. Hvilke kriterier er det, spør Stray-Pedersen.

"Kim" forteller om hvordan han mistet sin sønn på grunn av at både han og moren ble siktet for barnemishandling. Han ble senere frikjent, mens moren ble dømt.

VAR SIKTET SELV: Kim var i over tre år siktet for grov mishandling av spedbarnet sitt. Han har hele tiden trodd på sin tidligere samboer.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Får støtte av faren

Lene får støtte av hennes ekssamboer, «Kim», som er barnets far. Han har hele tiden trodd på henne – at hun ikke skadet sønnen deres.

Han har aldri kunnet slå seg til ro med det som kom frem under rettssakene, og på hvilket grunnlag Lene ble dømt.

– Det er mange detaljer som ikke stemmer overens med virkelighetsoppfatningen min. Jeg stolte på samboeren min, og jeg lekte mye med sønnen min. At han skulle ha de skadene som de mente, kunne jeg ikke skjønne var riktig, sier han.

Kim forklarer om ribbeinsbruddene og de andre bruddene som etter hvert ble oppdaget av rettsmedisinerne.

Men da hadde de jo allerede vært på helsestasjonen og på sykehuset en rekke ganger med babyen. Hvorfor ble ikke bruddene oppdaget da? Det lurer Kim på.

– Men ingen så eller oppfattet noe som helst. Tenk så mye helsepersonell som hadde håndtert ham. Ingen reagerte. Jeg synes det er rart, sier Kim.

Mange ubesvarte spørsmål, med andre ord, som du føler ikke stemmer?

– Da dette skulle ha skjedd, lå jeg på sofaen med sønnen min over meg og holdt ham i brystkassa. Vi latet som om han flydde. Jeg holdt ham i ribbeina og da smilte han og gliste og hadde det bra. Da har han jo ikke ribbeinsbrudd, sier Kim.

NRK har tidligere fortalt Kims historie. Begge to ble opprinnelig mistenkt og siktet for barnemishandling i denne saken. Begge har hevdet seg uskyldige hele veien – men det var bare Kim som til slutt ble trodd.

– Jeg syntes det var helt forferdelig. Jeg var kjempeglad da jeg selv ble frikjent. Men det var tøft da hun ble tiltalt, sier Kim.

Saken mot ham ble henlagt – men først etter tre år. Sønnen hadde i mellomtiden blitt plassert i et fosterhjem og vokst opp der. Han bor fortsatt med sine fosterforeldre.

I likhet med Lene, har Kim mistet omsorgen for sønnen sin på grunn av denne saken.

Nå ønsker din ekssamboer å gjenoppta saken. Hva vil det bety for deg, at den saken eventuelt kommer opp igjen?

– Det er viktig for meg at hun får tatt opp saken sin, slik at hun kan få sjansen å bli frikjent. Slik at sønnen vår slipper å få vite at han skulle ha blitt mishandlet av mammaen sin. Det er utrolig viktig. Det synes jeg har vært tungt, at han skal tro det, sier Kim.

"Lene" forteller om hvordan hun mener seg uskyldig dømt for å ha filleristet sitt eget barn.

BLE DØMT: Lene ble dømt i to rettsinstanser for å ha mishandlet sin egen sønn. Hun har hele tiden hevdet sin uskyld.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Drømmer om en ny sjanse

De siste ti årene har vært mørke for Lene. Det har vært stunder hvor hun har tenkt at hun ikke orket noe mer.

– Jeg sliter veldig psykisk. Jeg har ikke vært i arbeid siden 2012. En stund var jeg helt klar på at jeg ikke ville noe mer. At alle ville få det bedre uten meg her, sier Lene.

Hun sitter ved bordet hjemme og ser på et portrettbilde av sønnen. Utenfor vinduet har høsten for alvor kommet. Sønnen er nå i skolealder og løper rundt i den friske høstluften ute i friminuttene,

I rettsdokumentene står det at han mest sannsynlig ikke vil få varige mén etter skadene han fikk som spedbarn. Lene klarer ikke slutte å tenke på det livet hun kunne ha hatt.

– Det er vondt å ikke få følge han på skolen. Det er vondt å ikke få legge han om kvelden. Det er en pine og tortur, sier hun.

Lene setter uendelig stor pris på kjærligheten som fosterfamilien har gitt sønnen. I dag har hun samvær med ham to ganger i året. Hun understreker at hun på ingen måte ønsker å rive ham vekk fra den trygge og gode familien han har vokst opp med.

– De er verdens beste fosterfamilie fra A til Å. Jeg ønsker ikke å ta han ut av fosterhjemmet så lenge han ikke ønsker det selv, sier Lene.

Men hvis hun får gjenopptatt saken sin – og hvis hun faktisk blir frikjent. Ja, da skal han i hvert fall vite at han er velkommen.

Når som helst.

– Han skal vite at han er velkommen hjem. Velkommen hjem til mamma.

Riksadvokaten bekrefter til NRK at de kommer til å se nærmere på de straffesakene som har blitt gjennomgått i den nye forskningsrapporten.

Lenes advokat, Ove Herman Frang, sier til NRK at de vil vurdere gjenopptakelse.

– Nå må vi få rapporten, gå gjennom den og så vurdere hva vi skal gjøre videre på bakgrunn av det. Så får vi avvente og se hva som blir gjort med dette fra Riksadvokaten.

Lene og Kim har egentlig andre navn. NRK har valgt å anonymisere dem av hensyn til sønnen.

Disse sakene har forskerne gransket

De har gått gjennom 17 barnevoldsdommer i perioden 2004-2015, hvor foreldre har blitt tiltalt for å ha filleristet barna sine.

 • Sak 1
  Mor frikjent for filleristing fordi hun ikke var riktig tiltalt

  Mor ble dømt til halvannet års fengsel i tingretten for å ha mishandlet og/eller ha filleristet sin tre måneder gamle sønn. Han fikk betydelige hodeskader og en rekke ribbeinsbrudd. Hun ble frifunnet i lagmannsretten fordi den tidligere dommen bygde på en falsk tilståelse og tvil rundt hvem som hadde skadet barnet. De tre medisinerne bak artikkelen støtter konklusjonen om at skadene var forenlige med påførte skader og at dommen i tingretten er basert på riktig faktum.

 • Sak 2
  Far dømt for å ha ristet og klemt sin to måneder gamle sønn

  Faren ble først dømt til to og et halvt års fengsel i tingretten for å ha filleristet og klemt sin to måneder gamle sønn slik at han fikk 17 ribbeinsbrudd. I lagmannsretten ble han frikjent på alle punkter, unntatt ett og fikk redusert straffen til fem måneder. De tre medisinerne bak artikkelen mener at forandringene i hodet kan skyldes eksternt vannhode.

 • Sak 3
  Far dømt for å ha ristet sin seks måneder gamle sønn slik at han fikk hjerneskade

  Retten la til grunn at faren hadde ristet sin seks måneder gamle sønn i frustrasjon for å stoppe gråt og at han fikk en betydelig hjerneskade av dette. Han ble dømt til 1 års fengsel i tingretten. I lagmannsretten ble han dømt til 1 år og 3 måneder. Retten la til grunn at barnet hadde blitt filleristet. De tre medisinerne bak artikkelen mener at en ikke kan se bort ifra at hjerneskadene var forårsaket av en spontant oppstått medisinsk tilstand med manglende oksygen- eller blodtilførsel til hjernen.

 • Sak 4
  Far dømt for alvorlig legemsskade med døden til følge overfor fire uker gammel datter

  Faren ble først dømt til 5 års fengsel i tingretten. De var ikke i tvil om at han hadde ristet sin fire uker gamle datter så kraftig at hun ble påført «Shaken baby syndrome». Datteren døde etter økt trykk i hjernen. Dommen ble opprettholdt i lagmannsretten. Anken ble avvist av Høyesterett. De tre medisinerne bak artikkelen mener at en ikke kan se bort ifra at hjerneskadene var forårsaket av en spontant oppstått medisinsk tilstand med manglende oksygen- eller blodtilførsel til hjernen.

 • Sak 5
  Mors samboer først frifunnet, så dømt for filleristing av tre måneder gammel jente

  Mannen ble først frikjent for vold etter at tingretten mente at bevisene ikke var sikre nok. Saken ble anket og i lagmannsretten mente flertallet at den tre måneder gamle jenta ble ristet kraftig og at hun ble skadet. De tre medisinerne bak artikkelen stiller spørsmål ved om flertallets konklusjon er basert på rett faktum. fordi blodansamlingen i hodet var kronisk, hvilket ikke er forenlig med en fersk skade. Det kan derfor reises tvil om dommen er basert på rett faktum - at det er årsakssammenheng mellom erkjent risting og skadene hos barnet.

 • Sak 6
  Far dømt for filleristing av datter på fem uker

  Faren tilstod at han hadde ristet datteren på fem uker og ble dømt til fire års fengsel i tingretten. Dommen var en fellesdom og en del av en tidligere dom for voldtekt. Dommen ble opprettholdt i lagmannsretten. De tre medisinerne bak artikkelen mener at en ikke kan se bort ifra at hjerneskadene var forårsaket av en spontant oppstått medisinsk tilstand med manglende oksygen- eller blodtilførsel til hjernen. De mener derfor det kan reises spørsmål om filleristing er årsak til skadene.

 • Sak 7
  Far dømt for filleristing av sønn på elleve uker

  Den tiltalte faren ble først dømt til 13 måneders fengsel i tingretten for å ha filleristet sin elleve uker gamle sønn slik at han ble påført hjerneblødning og netthinneblødning. I lagmannsretten mente flertallet at det var bevist ut over rimelig tvil at han hadde ristet sin sønn og faren ble dømt til ett års fengsel. De tre medisinerne bak artikkelen mener at de medisinske funnene var forenlig med eksternt vannhode. Denne alternative forklaringen åpner for tvil om det foreligger straffansvar.

 • Sak 8
  Foreldrepar dømt for filleristing i tingretten. Frifunnet av lagmannsretten

  Foreldrene ble dømt for grov vold og mishandling av begge barna i tingretten. Far ble dømt til 3 år og 6 måneders fengsel, mens mor ble dømt til 2 år og 6 måneder. I lagmannsretten ble begge frifunnet for straffansvar, men dømt til å betale oppreisning. Det kom også frem at det ene barnet, datteren, rakitt («engelsk syke»). De tre medisinerne bak artikkelen mener noen av hodeskadene (skallebrudd) til datteren kan skyldes lavt kalkinnhold i skjelettet som følge av rakitt.

 • Sak 9
  Far dømt for å ha ristet sin tre måneder gamle datter slik at hun fikk hjerneskade

  Et flertall i tingretten mente at faren hadde ristet sin tre måneder gamle datter så hardt at hun fikk hodeskader. Han ble dømt til 1 år og 2 måneders fengsel. De tre medisinerne bak artikkelen mener at en ikke kan se bort ifra athjerneskadene var forårsaket av en spontant oppstått medisinsk tilstand med manglende oksygen- eller blodtilførsel til hjernen.

 • Sak 10
  Uklart hvem som hadde filleristet en måneder gammel gutt

  I tingretten mente de sakkyndige at barnet hadde blitt filleristet, men at det var uklart hvem som hadde gjort det. Moren og besteforeldrene ble frikjent. Lagmannsretten mente at barnet hadde fått skadene etter filleristing. Moren og besteforeldrene var tiltalt for ikke å ha skaffet barnet legehjelp. De ble dømt til fengsel i åtte, fem og fem måneder. De ble dømt til fengsel i åtte, fem og fem måneder. De tre medisinerne bak artikkelen mener at alle de medisinske funn er forenlig med eksternt vannhode.

 • Sak 11
  Mor dømt for å ha ristet sin 17 dager gamle sønn

  Kvinnen ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder i tingretten. Hun ble dømt for å ha ristet sin 17 dager gamle sønn. Lagmannsretten forkastet anken om straffeutmåling.De tre medisinerne bak artikkelen mener at en ikke kan se bort ifra at hjerneskadene var forårsaket av en spontant oppstått medisinsk tilstand med manglende oksygen- eller blodtilførsel til hjernen.

 • Sak 12
  Far dømt for å ha skadet sin fire måneder gamle sønn

  Mannen ble i tingretten dømt for å ha vært voldelig mot sin fire måneder gamle sønn. Barnet fikk hjernehinneblødninger, men ikke varige skader. Tingrettens dom ble 90 dager. Lagmannsretten fant det bevist ut over rimelig tvil at mannen utsatte barnet for forsettlig legemsfornærmelse og dømte han til fengsel i 1 år. De tre medisinerne bak artikkelen mener at hodeskadene kan skyldes eksternt vannhode.

 • Sak 13
  Mor dømt for å ha mishandlet sin to-tre måneder gamle sønn flere ganger

  Kvinnen ble dømt til to års fengsel i tingretten for å ha ristet sin to-tre måneder gamle sønn slik at han fikk blødninger under den harde hjernehinnen. I lagmannsretten ble straffen redusert til 1 år. De tre medisinerne bak artikkelen mener at hodeskadene kan skyldes eksternt vannhode. De mener de sakkyndiges konklusjon, om at eksternt vannhode ikke var en del av forklaringen, er feil.

 • Sak 14
  Far dømt og deretter frikjent for å ha skadet sin tre måneder gammel sønn

  Mannen ble dømt for blant annet for å ha oppholdt seg ulovlig i Norge og vold mot samboeren i tingretten. I tillegg var han tiltalt for vold mot sin tre måneder gamle sønn. Han ble dømt til to års fengsel, men spørsmålet om filleristing ble behandlet i lagmannsretten. Der ble han frikjent, fordi det var tvil om han bevisst hadde ristet barnet så kraftig at det fikk skader. De tre medisinerne bak artikkelen mener at hodeskadene kan skyldes eksternt vannhode.

 • Sak 15
  Far dømt for å ha mistet fem måneder gammel sønn i gulvet, frikjent for filleristing

  Mannen ble dømt til fengsel i tre år og ni måneder i tingretten. Han mistet sin fem måneder gamle sønn i gulvet med hodet først. I uken etter ble barnet sykere uten at han opplyste om uhellet. Barnet fikk varig alvorlig hjerneskade etter hendelsen. I lagmannsretten ble dommen redusert til tre år.De tre medisinerne bak artikkelen mener at hjerneskadene er forenlig med eksternt vannhode, som kan ha forårsaket intrakraniale blødninger, eller disponert for dette etter mindre traumer.

 • Sak 16
  Far dømt for vold med døden til følge mot tre og et halvt år gammel sønn

  Mannen ble i tingretten dømt til åtte års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge og tilfeller av vold mot egne barn. Sønnen på tre og et halvt år døde av hodeskader. I lagmannsretten ble han dømt til ni års fengsel. De tre medisinerne bak artikkelen mener at de medisinske funn er forenlig med en følgetilstand etter eksternt vannhode, som ikke var diagnostisert i spedbarnsalder.

 • Sak 17
  Far dømt for vold mot fire uker gammel datter

  Far ble dømt i tingretten til fengsel i åtte år for vold mot sin fire uker gamle datter og for ikke å ha sørget for at hun kom til lege før det var gått ett og et halvt døgn. Datteren overlevde, men fikk varige og alvorlige skader. Lagmannsretten opprettholdt straffen. Saken ble så anket til Høyesterett, som tillot anken fremmet for å prøve straffutmålingen. De tre medisinerne bak artikkelen mener at en ikke kan se bort ifra at hjerneskadene var forårsaket av en spontant oppstått medisinsk tilstand med manglende oksygen- eller blodtilførsel til hjernen.