Milliontap for sykehusene

Sykehusene i Midt-Norge vil tape mellom 50 og 60 millioner kroner på at regjeringen har bestemt at arbeidsgiverne må betale mer når de ansatte blir syke.

- Dette er alvorlig, vi sliter jo allerede med økonomien, sier organisasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, Sveinung Aune.

Taper millioner

Han har regnet over utgiftene og kommet fram til at de vil tape mellom 50 og 60 millioner i året på den nye ordningen.

- Selv om vi reduserer sykefraværet får vi dette som en økt kostnad. Jeg ikke uten videre at dette vil gi en økt motivasjon for å jobbe med sykefraværet, den motivasjonen er i høyeste grad til stede fra før, sier Sveinung Aune til NRK Trøndelag.

Reduserer fraværet

Helseforetakene jobber for å få ned fraværet og Helse Midt-Norge har et mål om å redusere det med ti prosent. I Helse Nord-Trøndelag har de i år fått det ned med en prosent i forhold til i fjor.

- Vi må jo bare forholde oss til det politikerne bestemmer, men dette kom litt overraskende. Jeg synes alle ansatte i Helse Nord-Trøndelag fortjener honnør fordi vi har greid å redusere fraværet, det at vi nå skal få økte kostader på grunn av det synes jeg er litt vanskelig, sier administrerende direktør, Arne Flaat i helseforetaket.

Må kutte

Ledelsen i Helse-Midt-Norge er tydelige på at de økte utgiftene må spares inn på andre områder.

- Økte utgifter til sykefravær må vi ta inn andre steder, sier organisasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, Sveinung Aune.