Hopp til innhold

Vil stanse store deler av sjølaksefisket – trues med søksmål

Miljødirektoratet foreslår å stanse sjølaksefisket i store deler av landet. Kilenotfiskere varsler søksmål hvis det blir bestemt.

Kilenotfiske

STORLAKSEN: Arne Jørrestol er 4. generasjon laksefisker. Han lover søksmål hvis sjølaksefisket blir stoppet.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Dette kommer vi ikke til å akseptere, sier Arne Jørrestol.

Han tilhører en familie som har fisket på Trøndelagskysten helt siden 1870-tallet.

Nå kan innskrenkninger føre til at han bare får lov til å fiske i små perioder av året. Miljødirektoratet foreslår nemlig å stanse store deler av sjølaksefisket i Norge i fem år.

– Hvis det kommer et forbud mot sjølaksefisket i området her, samtidig som det blir lov å fiske i elvene, blir det søksmål.

Vil beskytte svake bestander

Mandag kom rapporten som viser at villaksbestanden i Norge er kritisk truet.

Tallet på norsk villaks i havet er mer enn halvert siden 1980-tallet, og forskere kaller de nye tallene dramatiske.

Nå kommer også tiltakene som norske kilenotfiskere reagerer kraftig på.

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å se på tiltak for å ta bedre vare på svake arter i havet, som villaksen.

– Konsekvensen er at vi foreslår å stenge ned de fleste områdene langs kysten for sjøfiske, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Helge Dyrendal.

Arne Jørrestol

LAKSEFISKER: Arne Jørrestol er 4. generasjon laksefisker. Han lover søksmål hvis sjølaksefisket blir stoppet.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Får fiske i elvene

Forslaget vil ramme norskekysten fra sydspissen og helt opp til Kvænangen i Troms. Noen lakseelever vil også bli rammet, men ikke i like stor grad som Kyst-Norge.

40 av 47 forvaltningerregioner er foreslått stengt for sjølaksefiske.

– Det vil jo i all hovedsak bety at du utraderer en kystkultur, sier Tomas Sandnes som representerer organisasjonen Norske sjølaksefiskere.

Han mener det er urettferdig at man kan få lov til å fiske villaks i elvene, mens kystfiskerne blir rammet.

Sandnes frykter også slutten for norske kilenotfiskere hvis det blir stopp i fem år.

– Ungdommen må få det inn tidlig hvis de skal syns det er interessant. Blir det fredet i fem år, så er jeg redd at det er ingen som vil starte opp igjen, sier han.

Skjønner frustrasjonen

Dyrendal i Miljødirektoratet sier de forstår frustrasjonen, men at dette var eneste løsning etter det mandatet de har fått tildelt.

Likevel, mener han det ikke er direktoratets jobb å tenke på kulturarv.

– Vi er ikke satt til å ta hensyn til den delen av laksekulturen og de økonomiske hensynene, sier Dyrendal.

Forslaget skal nå ut på høring. Blir forslaget vedtatt, vil endringene tre i kraft fra laksefiskets start i 2021.

Helge Dyrendal

SKJØNNER FRUSTASJONEN: Helge Dyrendal i Miljødirektoratet skjønner frustrasjonen til norske kilenotfiskere. Likevel, mener han forslaget er en god løsning.

Foto: Privat