NRK Meny
Normal

Meråker ber om få utstede skadefellingstillatelse selv

Meråker kommune i Nord-Trøndelag hadde denne uka møte med miljøverndepartementet. Målet er å selv få bestemme om bjørn skal kunne felles, uavhengig av fylkesmannen.

Sau tatt av bjørn

Kommuneledelsen i Meråker ønsker å selv kunne utstede skadedyrfelling med med losende hunder. Bildet viser et lam tatt av bjørn i Meråker i juli i år.

Foto: Helge Bull-Engelstad

Temaet for møtet mellom kommunen og departementet var sommerens bjørneherjinger i saueflokkene, og kravet om selv å få styre uttaket av skadedyr. Så langt i sommer er nesten 60 dyr skadd av rovdyr, og de fleste er det bjørn som står bak.

– Men alle fem skadedyrene, bjørn, ulv, jerv, gaupe og ørn er en trussel mot beite- og reindriftsnæringa, sier Meråkerordfører Kari Anita Furunes.

Kari Anita Furunes

Kari Anita Furunes (SP), ordfører i Meråker

Foto: Jøte Toftaker

Kommunen ønsker et treårig prøveprosjekt med lokal rovdyrforvaltning etter massive rovdyrskader i sommer.

Vi hadde ikke regna med at statssekretæren (Lars Andreas Lunde, journ.anm.) skulle imøtekomme dette sånn rett over bordet. Men han ba oss iallfall søke om å få lov. Og det skal vi.

– Uttak bør administreres av Fylkesmannen

Ifølge Furunes er det 35 årsverk i beitenæringa utenom reindrifta i kommunen. De ber nå om at lisensjakta på bjørn utvides så lenge elgjakta i kommunen varer - det vil si til jul. De ønsker også å prøve jakt med løs hund slik de kan gjøre i Sverige, bare noen kilometer lengre øst.

I produktive beiteområder SKAL det være effektive uttak av skadedyr, sier hun.

Lars Andreas Lunde

Statssekretær Lars Andreas Lunde i klima- og miljøverndepartementet

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Statssekretær i miljøverndepartementet, Lars Andreas Lunde, lover å kontakte sine svenske kolleger for å høre deres erfaringer om jakt med løs hund. Lunde sier det er etiske betenkeligheter med denne jakttypen.

Vår erfaring med å ta ut skadedyr i beitesesongen er at vi er best tjent med at dette administreres av Fylkesmannen, som i dag, sier Lunde.

LES: Vil jakte rovdyr med helikopter og løshunder

Ulveangrep dokumentert

Fylkesmiljøvernsjef i Nord-Trøndelag, Bjørnar Winther, sier til NRK at det for første gang på mange år er dokumentert angrep på beitedyr også fra ulv i fylket.

Winther kan ennå ikke si hvor mange dyr som er tapt til rovdyr, men regner med å ha oversikt når fristen for å søke rovdyrskadeerstatning går ut 1.november.

død sau

Meråkerordføreren mener beitenæringa nå rammer beitenæringa så hardt, at de setter hardt mot hardt.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

I den første versjonen av denne artikkelen sto det at Meråker selv ønsket å bestemme hvor mange bjørn som skal tas ut. Dette er rettet til at kommunen selv ønsker å utstede skadefellingstillatelse, uavhengig av fylkesmannen.