Brannvesenet: – Ikke kle barna i syntetiske klær på nyttårsaften

Brannvesenet ber voksne om å følge med på barna når fyrverkeriet skal antennes nyttårsaften.

Flammen i et stjerneskudd blir oppi tusen grader. – Hvis man kommer borti klærne, spesielt syntetiske stoff, så vil det ta fyr eller smelte, sier branningeniør.

Branningeniør i Molde brannvesen, Stian Farstad, viser hvor lett klær antenner med gnist fra et stjerneskudd.

– Et lite øyeblikks ubetenksomhet kan få store konsekvenser, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Tall fra DSB viser at det særlig er menn som skades ved bruk av fyrverkeri. Nyttårsfeiringen i 2016 førte til 65 registrerte uhell med fyrverkeri.

Totalt ble 52 personer skadd i disse uhellene. 62 prosent av disse var menn, mens 15 prosent var kvinner. I 23 prosent av tilfellene var ikke kjønn oppgitt.

Stjerneskudd er ikke ufarlig

DSB advarer også mot å tro at stjerneskudd er ufarlig. De registrerer fortsatt ulykker blant små barn som bruker stjerneskudd.

Det er også viktig for foreldre å tenke over hva de kler barna sine i. Flammen i et stjerneskudd blir oppi tusen grader.

Trond Fjeldsæter

Trond Fjeldsæter er brigadeleder ved Trøndelag Brann- og redningstjeneste.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Det er viktig med vernebriller, og å ikke kle barn i syntetiske klær på nyttårsaften. Dette smelter seg inn i huden ved brann. Ull er mye bedre og mer motstandsdyktig mot varme, sier Trond Fjeldsæter, som er brigadeleder ved Trøndelag Brann- og redningstjeneste.

Han skal være på vakt i Trondheim nyttårsaften, og maner til sunn fornuft.

– Håndter fyrverkeriet riktig og ikke gå for nære folk, også ved bruk av stjerneskudd.

Nyttårsaften

De små stjerneskuddene har 12 års aldersgrense, og de lange har 18 års aldersgrense for å bruke. Barn skal observeres av en voksen ved bruk av stjerneskudd.

Foto: Allan Klo

De eldre er verst

Ifølge DSBs tall er det ikke de yngste som er involvert i flest ulykker. Av de skadde i 2016 var 16 personer over 30 år. Til sammenligning var sju personer under 18 og ni personer mellom 18 og 29 år.

De siste åtte årene har andelen skadde i aldersgruppen under 18 år og 18 til 29 år hatt en nedgang, mens andelen skadde over 30 år derimot øker.

Hender og hode er spesielt utsatt. 28 av de skadde i 2016 hadde skader på fingre eller hender, mens 14 personer hadde skader på hode eller ansikt. Daae oppfordrer til bruk av beskyttelsesbriller.

– Både den som skal avfyre fyrverkeriet, og de som ser på, bør bruke beskyttelsesbriller, sier hun.

Høyt alkoholinntak

Flest uhell med fyrverkeri i 2016 ble rapportert i Hordaland (14), Oslo (11) og Akershus (9). I tillegg til personskadene ble det registrert 27 materielle skader. Åtte av disse var branner og fem var branntilløp. Også Norsk brannvernforening ber folk ta sine forholdsregler under feiringen.

Administrerende direktør Rolf Søtorp mener at en del av personskadene knyttet til fyrverkeri har sammenheng med høyt alkoholinntak.

– Med inntak av alkohol reduseres vurderingsevnen, og reaksjonstiden øker. Derfor er vårt råd at en edru person tar seg av oppskytingen, sier Søtorp.