Må betale en halv million etter dødsbrann

Trondheim Bil-Demontering AS må betale 500 000 kroner etter dødsbrannen på Øysand i 2015. Daglig leder får også bot og betinget fengsel.

Brann i bilopphuggeri på Øysand

En mann døde og to ble skadd i den voldsomme brannen 26. mai 2015.

Foto: Joar Elgåen / NRK

I dommen fra Sør-Trøndelag tingrett blir daglig leder ved bedriften dømt til 90 dagers betinget fengsel og må betale 25 000 i bot.

Det var på ettermiddagen 26. mai 2015 at en tank, som ble brukt til oppbevaring av flere hundre liter bensin, falt i gulvet inne i bedriften. En større bensinlekkasje oppstod, og da arbeiderne kjørte inn en elektrisk truck for å rydde opp, antente bensindampen.

Branntomt Øysand dagen derpå

Lokalene til bedriften ble totalskadd i brannen.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

En død og to skadde

Tre ansatte var i umiddelbar nærhet, alle tre fikk tredje grads forbrenning over store deler av kroppen. Dagen etter døde mannen som fikk de største skadene.

Sør-Trøndelag tingrett mener Trondheim Bil-Demontering AS har opptrådt grovt uaktsomt fordi tanken som falt ned ikke var festet bedre. Retten vurderer at en relativt enkel kontroll av opplegget under og etter montering vill ha avdekket forholdet.

Fraværende risikovurdering

Etter rettens vurdering var risikovurdering hva angår lagring av brannfarlig væske i tankhallen helt fraværende. I dommen påpekes det at bedriften burde ha utredet en instruks om hvordan de ansatte skal forholde seg ved lekkasjer fra tankanlegget.

Brann Melhus

Bensinlekkasjen utløste en voldsom brann.

Foto: Ole Jørgen Finnes / NRK

I bevisførselen under saken kom det fram at bedriftens rutiner innebar at man først prøvde å stanse lekkasjer. Retten slutter seg til at tiltaket burde vært det motsatte, nemlig å hindre personer å gå inn i rommet og evakuere området.

Vurderte strengere straff

Retten skriver i dommen at de vurderte aktors forslag til straff for mildt for daglig leder. Tingretten endte på 90 dager betinget fengsel, men skriver i dommen at de vurderte å utmåle en straff på dels betinget og dels ubetinget fengsel. Konklusjonen i dommen ble betinga fengsel men at denne avgjørelsen er tatt under betydelig tvil.

Forsvarer Frode Wiseth sier i en tekstmelding til NRK at han skal gå gjennom saken med sin klient i neste uke, og at de deretter vil ta stilling til om dommen skal ankes eller ikke.