Arbeidstilsynet om Øysandbrannen: – Ansvaret ligger hos arbeidsgiver

Arbeidstilsynet fikk krass kritikk under rettssaken mot Trondheim Bil-demontering, som ble stanset og utsatt denne uka. Arbeidstilsynet mener de har sitt på det tørre.

Brann Øysand

Én person omkom og to ble alvorlig skadd i brannen som startet etter at en bensintank falt i gulvet inne på Trondheim Bil-demontering i mai 2015.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Rettssaken mot daglig leder i Trondheim Bil-demontering, Belinda Skibnes Ramberg, startet mandag denne uka. Hun er tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter at én døde og to ble hardt skadd i en brann på virksomheten i mai 2015.

Etter vitneforklaringer fra branntilsyn og arbeidstilsyn tirsdag formiddag, bestemte Sør-Trøndelag tingrett at rettssaken måtte stanses og utsettes på grunn av mangel på bevis.

– Særlig ut ifra vitneforklaringa som kom i dag synes man det er vanskelig å ta stilling til bevisførsel i denne saken, sa politiadvokat Aage Sliper Midling, til NRK tirsdag.

– Det er katastrofalt

Frode Wisth

Tiltaltes forsvarer, Frode Wisth, synes at tilsynsorganene ikke har gjort en tilstrekkelig jobb og gitt den veiledningen de skulle under tilsyn på virksomheten.

Foto: Karoline Ravndal Lorentzen / NRK

Én måned før brannen ved Trondheim Bil-demontering, var Arbeidstilsynet på uanmeldt tilsyn hos bedriften, og fire måneder før hadde branntilsynet vært der og gjort et helhetlig tilsyn. Det ble ikke funnet avvik noen av gangene.

Under vitneforklaringene kom det frem at hverken branntilsynet eller Arbeidstilsynet husket om de hadde sett bensintankene som hadde forårsaket brannen.

– Det er oppsiktsvekkende at en overingeniør på kjemi ikke tar seg bryet til å sjekke om det er bensin på et bilsaneringsanlegg. Det er katastrofalt, sa tiltaltes forsvarer, Frode Wisth, til NRK på tirsdag.

Sjekket et konkret tips

Regiondirektør i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, mener at Wisths påstands holdbarhet må sees i lys av formålet med tilsynet den dagen og om en sjekk av tankrommet da kunne forhindret det fatale utfallet én måned senere.

Stig Magnar Løvås, regiondirektør i Arbeidstilsynet

Regiondirektør i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, mener at de har sitt på det tørre.

Foto: Kari Sørbø / NRK

– Når det gjelder tilsynets formål så driver Arbeidstilsynet risikobasert tilsyn og vi har ingen kontrollplikt som tilsier at vi er forpliktet til å ta opp alle aktuelle arbeidsmiljøutfordringer ved en virksomhet ved tilsynsbesøk. Dette blant annet fordi Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet ikke har som oppgave å godkjenne virksomhetens HMS-arbeid, skriver Løvås i en e-post til NRK.

– Dernest må vi prioritere hva vi kontrollerer i et tilsyn og i tilsynet som ble gjort denne dagen var konkret å sjekke ut innholdet i et tips, skriver han.

I retten forklarte Arbeidstilsynets ingeniør at de hadde fått et tips som gikk på hvordan bilene som stod ute var stablet oppå hverandre ble håndtert for å unngå fall og klemskader under arbeidet.

– Om Arbeidstilsynet har vært på tilsyn eller ikke, endrer uansett ikke arbeidsgiveransvaret. Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at arbeidsmiljøtilstanden er fullt forsvarlig, skriver han.

Wisth uttalte til NRK at det som kom frem i retten tirsdag viser hvor vanskelig det har vært for tiltalte å innrette seg etter de rådene og veiledningen hun skulle ha fått fra blant annet Arbeidstilsynet.

– Det fremstår som en misforstått oppfatning av hva arbeidsgiveransvar innebærer av egetansvar for å sette seg inn i og etterleve regelverk som gjelder egen virksomhet, skriver Løvås.

– En arbeidsgiver kan ikke lene seg tilbake og hevde at eventuelle mangler i virksomheten skyldes manglende veiledning fra offentlig myndighet, fortsetter han.

Aktor, Aage Sliper Midling

Politiadvokat og aktor i saken, Aage Sliper Midling, mener at det ikke er nok bevis i saken til at det er forsvarlig å fortsette. Det skal oppnevnes en brannteknisk sakkyndig før saken kan fortsette.

Foto: Karoline Ravndal Lorentzen / NRK

– Jeg spurte ikke nok

Fire måneder før brannen gjennomførte brannvesenet et rutinemessig tilsyn ved virksomheten. En branningeniør ved Gauldal brann- og redningstjeneste vitnet i retten tirsdag.

På spørsmål fra forsvareren om han var klar over at det ble oppbevart bensin i tankene, svarte han at han forsto at det var bensin på noen av dem. Han var også usikker på om han hadde vært inne i tankrommet eller bare stått utenfor.

– Jeg fikk beskjed av brannlederen ved virksomheten at ting ved bedriften var som tidligere, men føler jeg ikke spurte nok om tankene, sa branninspektøren i vitneboksen på tirsdag.

– Han husker ikke mye og det er påfallende dårlig hukommelse. Det er så spesielt at et branntilsyn ikke fører tilsyn over ting som er viktig, nemlig brannfarlig stoff og væske, sa forsvarsadvokat, Frode Wisth, til NRK.

Brannsjef ved Gauldal brann og redning, Arild Karlsen, har ingen kommentar til det som har kommet frem i retten på nåværende tidspunkt.

Før saken skal opp i retten igjen skal det oppnevnes en sakkyndig som skal gjøre en brannteknisk vurdering. Rettssaken ventes ikke å fortsette før etter sommeren.