Luftforsvarets musikkorps er trolig reddet

Det er trolig god grunn for Luftforsvarets musikkorps å feire i dag. Etter det NRK erfarer, blir de likevel ikke lagt ned slik regjeringa har foreslått.

Luftforsvarets musikkorps

Luftforsvarets musikkorps har vært ute i hardt vær før.

Foto: Forsvaret

Det var Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Kongelige norske marines musikkorps i Horten som stod i fare for å bli nedlagt. Regjeringa har foreslått å kutte tallet på musikkorps i Forsvaret fra fem til tre, og å kutte all aktivitet mot det sivile samfunnet.

Nå er regjeringspartiene og Arbeiderpartiet i ferd med å finne en felles løsning som redder korpsene. Riktignok skal det være noen små skjær i sjøen ennå, men det lar seg trolig løse, får vi opplyst fra flere kilder.

Blåste til strid

Forslaget om nedleggelse fikk mange til å reagere. Blant annet inviterte Ringve Musikkmuseum i til en stor markering på Torvet i Trondheim.

Under fanen «Blås til forsvar» samlet mange ulike aktører innen kulturlivet i Midt-Norge seg på Torvet i en støtteaksjon.

Blant aktørene var Trondheim Symfoniorkester, Cirka teater, Trondheim kammermusikkfestival, Institutt for musikk ved NTNU og flere av byens korps og kor.

Mange møtte til støttemarkering for Luftforsvaret musikkorps på Torvet i Trondheim

Viktig for kulturlivet

Luftforsvarets musikkorps ble opprettet i 2006, men det har tradisjoner fra 1818 som 5. brigades musikkorps. De var lenge Trondheims enste profesjonelle korps.

De har med andre ord en lang historie og de har vært salderingspost på budsjettene tidligere.

Forsvarets profesjonelle musikere spiller flere roller i kulturlivet. De ble 2016 tildelt kulturrådets ærespris for sin «uvurderlige rolle i norsk kulturliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt siden 1817».

Luftforsvarets musikkorps i Trondheim har fått Trondheim kommunes kulturpris for 2015 innenfor det profesjonelle kulturområdet og Sør-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris for arbeidet med å skape et godt forhold mellom forsvaret og det sivile samfunnet.

Forsvarets musikkorps er også tildelt kulturrådets ærespris for 2016 for sin «uvurderlige rolle i norsk kulturliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt siden 1817».

Siste fra Trøndelag

Elisabeth Strand Mølster

Torsdagens TV-nyheter fra Trøndelag

Torsdagens TV-nyheter fra Trøndelag