NRK Meny
Normal

Kjendisopprør mot forsvarssjefens kuttforslag

I oktober la forsvarssjefen fram sine sparetiltak, og det har vakt flere reaksjoner blant landets kjente musikere.

Frode Alnæs og Tahitikoret.

Vokalist, gitarist og låtskriver, Frode Alnæs, er blant musikerne som har sendt inn skriftlige innspill til Forsvarsdepartementet etter kuttforslaget ble kjent.

Foto: Ken Alvin Jenssen

– Det er synd at man nok en gang skal kutte ut tilbud inne kultur, sier musiker, Frode Alnæs, som er kjent fra Dance With A Stranger.

Det er ikke antall ubåter eller forsvarsbaser som har fått den kjente musikeren til å engasjere seg i forsvarspolitikken. For i sitt råd foreslo nemlig forsvarsjef, Haakon Bruun-Hanssen, å legge ned fire av fem militære musikkorps, og sentralisere dem til Oslo.

Dermed kan forsvarsmusikken i både Harstad, Bergen, Horten og Trondheim legges ned, og erstattes med et stort orkester i Oslo.

Reagerer på kuttforslaget

Etter at forsvarssjefen la fram sitt råd 1. oktober i år, ba forsvarsministeren om innspill fra alle de som måtte mene noe om forslagene. Innen fristen 9. november kom det inn 118 forslag, hvor flere er sendt inn av kjente musikere.

«Dersom Luftforsvarets musikkorps skulle opphøre å eksistere vil det få konsekvenser langt utover deres egen aktivitet - jeg håper beslutningstakerne tenker seg nøye om før en slik beslutning blir tatt» – DDE-vokalist, Bjarne Brøndbo.

Frode Alnæs

Vokalist, Frode Alnæs, har vært solist i flere forsvarskorps, særlig luftforsvarets musikkorps i Trondheim

Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

Andre kjente artister og kulturpersonligheter som har sendt inn sine formaninger til regjeringen er May Britt Andersen og Geir Holmsen, operasanger Audun Iversen, dirigent i Nordnorsk symfoni og operaorkester Christian Lindberg.

Frode Alnæs har selv vært solist i forsvarskorps, og han mener det bare skulle mangle at han sender inn en klage til forsvarsministeren.

– Dette er veldig viktige institusjoner som betyr enormt mye både sivilt og militært, og blir brukt i utrolig mange sammenhenger, sier Alnæs.

– Jeg tror ikke det utgjør så mye av et forsvarsbudsjett, og det vil være utrolig trist dersom de skal bli kuttet fra budsjettet.

Glad for innspill

Marita Isaksen Wangberg

Marita Wangberg fra kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet sier det er flott at mange engasjerer seg i langtidsplanen.

Foto: Torgeir Haugaard

Ifølge kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet har Forsvarsministeren avholdt dialogmøter med de mest sentrale aktørene.

– Vi ønsket en bred, offentlig debatt om den videre utviklingen av forsvarssektoren. Berørte kommuner, fylkeskommuner, interessegrupper og private har fått anledning til å fremme sine synspunkter og komme med skriftlige innspill, forteller Marita Wangberg.

Hun forteller at departementet er fornøyde med at flere har sendt inn forslag og innspill til budsjettforslaget.

– Vi er glade for at så mange har engasjert seg i arbeidet med den nye langtidsplanen. Departementet går nå gjennom det som er kommet inn, og innspillene blir tatt med i det videre arbeidet med den nye langtidsplanen, sier Wangberg.