Lerkendal gård

Lerkendal går ble anlagt av kontreadmiral Christian Lerche på 1700-tallet. Gården er en av byens best bevarte lystgård. Lerche gav gården navnet Lerchendal etter sitt eget familienavn, noe som var svært vanlig i lystgårder. Hele området rundt Lerchendal gård fikk også navnet Lerchendal, og i senere tid har navnet blitt fornorsket til Lerkendal.

Lerkendal gård
Foto: Per Kristian Johansen Hasselberg / NRK

Hør historien om Lerchendal gård: