NRK Meny
Normal

Kan bli kun to fødeavdelinger i Midt-Norge

Helsedirektoratets forslag til nye krav til fødeavdelinger kan føre til at kun avdelingene ved St. Olavs Hospital og Ålesund sjukehus vil fortsette som fullverdige fødeavdelinger i Helse Midt-Norge.

Fødeavdelingen, St. Olavs Hospital

Fødeavdelingen ved St. Olav Hospital kan bli den eneste fullverdige avdelingen i Trøndelag.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Avdelingsoverlege ved Sykehuset Namsos, Tina Bjørsvik Eilertsen, har ledet gruppa fra Helse Midt som har vært med i arbeidet med rapporten. Hun sier det vil bli vanskelig for de små sykehusene å opprettholde fødeavdelingene.

- Forhåpentligvis er det liv laga for mange av småsykehusene, men det er ingen tvil om at disse kravene er ressurskrevende. I Helse Midt-Norge gjelder det alle sykehkus bortsett fra St. Olavs Hospital og Ålesund sjukehus, sier Bjørsvik Eilertsen.

Stiller strengere krav


I rapporten fra Helsedirektoratet foreslås det nå skjerpede krav til kompetanse og beredskap der kvinner føder.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen stiller strengere krav til helseforetakene.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

– Vi stiller nå krav til hvilke typer spesialister som skal være tilstede når kvinner føder. Vi stiller krav til at på fødeavdelinger skal det være gynekologer og anestesipersonale på vakt, i tillegg til andre typer rutiner og funksjoner, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til NRK.

I rapporten fra Helsedirektoratet blir fødeinstitusjonene inndelt i tre kategorier.

  • kvinneklinikk,
  • fødeavdeling
  • fødestue

St. Olav og Ålesund fyller kravene

Slik sykehusene i Midt-Norge er bemannet i dag er det Kun St. Olavs Hospital og Ålesund som fyller kravene til begrepet kvinneklinikk, avdelingen som kan ta imot alle typer fødsler.

– Kravene til bemanning, utstyr og kvalitet ved de mindre fødeavdelingene vil være vanskelig å møte, fordi det vil være svært ressurskrevende, sier avdelingsoverlegen ved fødeavdelingen i Namsos.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sykehus demonstrasjon Kristiansund

I Kristiansund demonstrerte tusenvis mot nedleggelse av fødeavdelingen.

Foto: Roar Halten / NRK

Helse Midt-Norge jobber også med en plan for utviklingen av spesialisthelsetjenesten fram mot 2020, der de foreslår færre fødeavdelinger.

Ifølge rapporten fra Helsedirektoratet er det i Norge flere fødeinstitusjoner enn noe annet land i verden i forhold til fødselstallet, og nesten dobbelt så mange som Sverige og Finland. Noe av forklaringen er relatert til geografi, klima og spredt bosettingsmønster. Bakgrunnen for et høyt antall fødeinstitusjoner er også historiske og dessuten et uttrykk for et ønske om et desentralisert tilbud.

Vil samle fødsler med komplikasjoner

Nå foreslår direktoratet noen få enheter som tar seg av alle fødsler der de kan forvente komplikasjoner. Dermed vil mange fødeavdelinger måtte sende videre mange fødende som de i dag forløser.

Tina Bjørsvik Eilertsen, avdelingsoverlege, Sykehuset Namsos

Tina Bjørsvik Eilertsen, avdelingsoverlege, Sykehuset Namsos, sier det er ulikt syn på nødvendige krav i de forskjellige fagmiljøene.

Foto: Kaja Krisin Ness / NRK

– Men vi har jo fortsatt håp om at det skal være mulig å drive fødeavdelinger i distriktene også, så siste ord er ikke sagt i denne saken, sier Tina Bjørsvik Eilertsen.

Motsetninger i arbeidsgruppa

Tina Bjørsvik Eilertsen, som er avdelingsoverlege ved en av avdelingene som står i fare for å bli degradert, sier det til tider har vært vanskelig å arbeide med rapporten som beskriver forslagene til nye krav til fødeinstitusjonene. Det gjelder både synet på hva som skal definerse som risikofødsler og hva som bør være tilstede av kompetanse for å håndtere ulike problemstillinger.

– Det har vært et særdeles krevende arbeid der vi har hatt ulikt syn i de forskjellige fagmiljøene, og det har i stor grad vært de store fødeinstitusjonene på Sør- og Østlandet mot de mindre fødeinstitusjonene, sier Bjørsvik Eilertsen.

Video fra Trøndelag

Han har seksten verdensrekorder i skøyteløp og er regjerende verdensmester i tre distanser. For å holde seg i form, trener Arne Kjell Foldvik (83) med unge Falken-skøyteløpere i Trondheim.
Fotballfesten på Ranheim ble avlyst i tolvte time. Frustrerte Brann-supportere raser mot avgjørelsen.
Tellefsen antyder at Liv Ullmann duppet av under den nye Trondheims-filmen. - Det beste i meg kommer herfra, sier Liv Ullmann etter å ha sett filmen på Kosmorama.